Vrchní soud v Praze jako součást odborného vzdělávání

Ve středu 25. listopadu 2020 proběhla na Vrchním soudu v Praze historicky první online konference, připravená ve spolupráci s Justiční akademií a Úřadem průmyslového vlastnictví. Právo duševního vlastnictví, jakožto ústřední téma konference, oslovilo zájemce z řad justice, advokacie, podnikových právníků i patentových zástupců. Konference Právo duševního vlastnictví v roce 2020, která nabídla všem zájemcům vstup zdarma, byla první z řady odborných konferencí, které pražský Vrchní soud plánuje právnické veřejnosti otevřít.

 

„Kromě toho, že Vrchní soud je odvolací instancí pro specializované soudní agendy, je také jeho významným úkolem sjednocování judikatury. Tuto roli bereme velmi vážně a rádi bychom využívali dostupné prostředky k tomu, abychom rozhodnutí odvolacích senátů i určité zobecnění jejich odborných poznatků byli schopni předat odborné veřejnosti,“ nastínil v úvodu konference předseda soudu Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D., záměr pokračovat v odborné vzdělávací činnosti. Dále uvedl, že další konference, která by na Vrchním soudu v Praze měla proběhnout v příštím roce, se bude věnovat aktuálním otázkám agendy insolvenční či trestní.

Koronavirová doba sice zamezila tradičnímu průběhu akce a účastníky ochudila zejména o společenské setkání, na druhou stranu online přenos nenarážel na kapacitní limity velké porotní síně Vrchního soudu v Praze, kde měla konference dle původního plánu proběhnout. Díky tomu byla registrace pro všechny zájemce otevřena ještě pět dní před konáním akce. K online přenosu konference se přihlásilo téměř 200 účastníků, převážnou většinu posluchačů tvořili patentoví zástupci, advokáti a soudci.

První blok konference vyplnili svými příspěvky Mgr. Michael Mikulík, LL.M., z Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, dále JUDr. Jiří Macek, Mgr. Jiří Čurda a místopředseda soudu JUDr. Roman Horáček, Ph.D., jakožto členové senátu Vrchního soudu specializovaného na právo duševního vlastnictví. Odpolední blok přinesl přednášky Mgr. Zuzany de Korver z Úřadu průmyslového vlastnictví, JUDr. Adély Faladové z Ministerstva kultury ČR a prof. JUDr. Petera Vojčíka, CSc., z Právnické fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košicích. Výběr přednášejících naplnil vizi pražského Vrchního soudu o přijetí odpovědnosti za rozvoj postavení soudu jakožto vzdělávacího centra. Z akce bude v následujících týdnech vydán elektronický sborník se všemi příspěvky přednášejících.

„Odborná konference je dobrý způsob vědeckého diskursu jak na jedné straně předat odborné poznatky našich odvolacích senátů a současně i vlastní znalost obohatit o poznání přinášené ostatními vystupujícími odborníky z jiné právní praxe,“ vysvětlil Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D.

Přestože termín ani odborné zaměření další konference ještě nebyly stanoveny, zájemci o aktuální informace o dalších vzdělávacích akcích se mohou už nyní registrovat na adrese konference@vsoud.pha.justice.cz.

Děkujeme za zájem o konference Vrchního soudu v Praze!

 

Autorka: Mgr. Kateřina Kolářová
Vrchní soud v Praze
Foto: archiv autorky

Go to TOP