Domácí násilí je problém, kterému se věnuje málo pozornosti, myslí si Češi

Velká většina běžné populace vnímá fenomén domácího násilí jako závažné či podstatné téma zasahující významnou část společnosti. Zlehčují ho spíš muži. Fyzické i psychické násilí může dle většiny dotázaných způsobit stejně závažnou újmu. Naproti tomu sexuální násilí ve vztahu dle názoru české veřejnosti tak zásadní šrám na oběti nezanechá. Vyplývá to z kvantitativního výzkumu Nadace Vodafone, na kterém spolupracovaly výzkumnice Sociologického ústavu AV ČR a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy zveřejněného k dnešnímu Mezinárodnímu dni za odstranění násilí páchaného na ženách. Zjištění poslouží k dalšímu rozšiřování bezplatné mobilní aplikace Bright Sky pro řešení domácího násilí, kterou Nadace Vodafone v Česku provozuje.

Cílem výzkumu „Problematika domácího násilí optikou české populace“ bylo zmapovat, co veřejnost chápe jako domácí násilí, jaké jsou její postoje k závažnosti jednotlivých projevů domácího násilí a jakou ochotu mají lidé kontaktovat vybrané instituce či organizace v případě zjištění, že někdo z jejich blízkých zažívá domácí násilí.

Drtivá většina dotázaných (85 %) považuje domácí násilí za závažné či podstatné téma. Téměř dvě třetiny (62 %) jej považují za téma, kterému není věnováno dost pozornosti. Myslí si to především ženy (73 % ženy vs. 50 % muži), osoby v domácnosti, v přibližně 65 % případů si to myslí lidé starší 65 let.

 „Výsledky výzkumu ukazují, že pro českou populaci domácí násilí stále představuje vážný problém, přetrvává ale i rozdílné vnímání závažnosti tohoto problému mezi muži a ženami, a to i když mají např. stejnou úroveň vzdělání. Ženy, proti nimž se sledované typy násilného chování častěji obracejí, jej jako závažné téma vnímají v 73 %, pouze 3 % žen jej vnímají jako téma přeceňované,“ říká spoluautorka výzkumu Blanka Nyklová ze Sociologického ústavu AV ČR.

„Pro nás je to jednoznačné sdělení, že v naší osvětě o domácím násilí musíme přidat, protože reagujeme na problém, který lidi trápí,“ říká Zuzana Holá z Nadace Vodafone.

Za pozornost stojí pohled Čechů na sexuální násilí v partnerských vztazích. Větší část populace soudí, že velmi závažnou újmu způsobí oběti spíše fyzické násilí než sexuální. Za podstatné naopak Češi nevnímají ekonomické násilí, kdy partner či partnerka omezují druhému přístup ke společným financím, nebo zabraňují druhému v práci či ve studiu.

Nejvýznamnější zjištění přináší záznam tiskové konference a kompletní výsledky průzkumu, které jsou ke stažení zde .

Zdroj: Nadace Vodafone

Go to TOP