Online konference se zaměří na právní stránku provozu autonomních aut

Na právní i technické problémy budoucího provozu autonomních aut se zaměří online konference Technické a právní aspekty autonomního řízení, kterou ve středu 25. listopadu pořádá Ústav státu a práva Akademie věd ČR (AV). Na akci promluví jak právníci, tak technici a vývojáři. Jedním z témat bude například otázka odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel.

 

Podle AV jsou témata, která budou právníci a technici diskutovat, naprosto nezbytná pro budoucí tvorbu legislativního rámce provozu autonomních aut. Konference je jedním z výsledků širšího projektu podpořeného Technologickou agenturou (TA) ČR, jehož hlavním cílem je komplexní systémová analýza u odpovědnostních vztahů vznikajících při provozu autonomních vozidel. Odborníci mají také navrhnout doporučení pro budoucí regulaci na národní i evropské úrovni.

„Snažíme se zde tedy najít odpověď na otázku, jaký odpovědnostní model je pro specifickou činnost autonomních vozidel vhodný, a to včetně souvisejících pojistných vztahů, odpovědnosti vlastníka, provozovatele, výrobce čidel či tvůrce autonomních algoritmů, jejichž funkční vlastnosti mohou vést ke vzniku majetkové i nemajetkové újmy (škody),“ řekl k programu akce ředitel Ústavu státu a práva JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

V současnosti probíhá i projekt zaměřený na etiku provozu autonomních aut, taktéž podpořený TA. Výsledky mají přispět k vývoji řídících softwarů a rozptýlit obavy potenciálních řidičů ohledně ztráty kontroly nad těmito vozy. Oba zmíněné projekty potrvají do příštího roku.

Podle studie společnosti KPMG zveřejněné v únoru t. r. Česko z hlediska technologií, legislativy či infrastruktury zaostává v připravenosti na autonomní vozidla. Umístilo se na 19. místě z 25 zkoumaných zemí. Podle studie však na tom bylo nejlépe ze zemí V4.

Konference Technické a právní aspekty autonomního řízení
25.
11. 2020 od 9:30 do 16:15 hodin

Pořádá Ústav státu a práva Akademie věd ČR. Konference se uskuteční v rámci projektu Civilní odpovědnost za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel.

Odkaz: Konference Technicke Pravní Aspekty Autonomniho Rizeni 

Do místnosti je možné se přihlásit nejdříve půl hodiny před začátkem konference. Odkaz můžete otevřít přímo v podporovaném prohlížeči (Mozilla Firefox, Google Chrome).

Registrovat se můžete na emailové adrese eva.fialova@ilaw.cas.cz.

 

Zdroj: ČTK, Ústav státu a práva AV ČR
Foto: Pixabay

 

Go to TOP