JUDr. Václav Vlk: Dunaj zadarmo

Václav Vlk

Česká advokátní komora si prý pronajala za čtvrt miliardy Palác Dunaj v centru Prahy. Překvapení. Stále stejní „advokáti aktivisté“ za to kritizují ČAK pro údajnou netransparentnost jednání. Jen si povzdechnu: kéž by se tak chovaly orgány státní správy, když na svoje „plnění úkolů“ hledají prostory. Kdo chce, si to dohledá na webu ČAK v jejích aktuálních stanoviscích, a pokud je i advokátem, má možnost do všech částí, včetně těch neveřejných, bez problémů nahlédnout.

Nebráním zde, aby ČAK, jako jakýkoli subjekt, který poskytuje veřejnoprávní plnění, čímž je samospráva na úseku advokacie oddělená od státu, nepodléhala veřejné kontrole médií. Jenže taková kontrola by měla býti také možná provázena informacemi o tom, kdo je vlastně kontrolován a jaká je jeho veřejná úloha.

Každý ví, k čemu je tady soudnictví, každý ví, k čemu je tady státní zastupitelství, ale proč je tady ČAK, proč je nezávislá na státu, jaký smysl má její skutečná nezávislost a nezávislost advokátů na státu pro existenci právního státu? Ví se to? Úzce to souvisí totiž s jejím hospodařením. Stát totiž vůbec nic na hospodaření nedává nejenom proto, že na něm nikde nesmí být závislá, ale také proto, že je v podstatě v permanentním konfliktu se státem, neboť stojí na straně všech ostatních, kteří stojí proti státu, ať v civilních, obchodních, tak i v trestněprávních sporech.

Nikoho to nenapadne ve slušném světě zpochybňovat, byly o tom ostatně popsány stohy knih. Tato nezávislost se mimo jiné projevuje i v tom, že ČAK, vlastně za stát, zajišťuje i bezplatnou právní pomoc pro občany tohoto státu.

Představte si, pro srovnání, kdyby všichni zubaři nebo všichni oční lékaři museli povinně platit členství ve svých komorách, nemohli by bez toho vykonávat své povolání a ještě by museli povinně ze svých peněz organizovat bezplatná ošetřování, tato hradit včetně všech nákladů a ještě se u toho tvářit, že je všechno bezvadné. A pak by přišel nějaký chytrák, který by jim začal vykládat, že si na plnění svých úkolů pronajali příliš drahé, tedy za pár milionů korun ročně, obrovské prostory. Asi by se zlobili všichni lékaři a zubaři, kdyby ten, kdo o nich píše, nebo respektive ten, kdo je kritizuje, nenapsal, že na to, co musí dělat, nedostávají od státu ani korunu.

Přesně ve stejné pozici jsou advokáti. Bezplatná právní pomoc v ČR moc nefunguje a jediný, kdo ji reálně zajišťuje, je právě ČAK. Dobrovolné právní poradenství neziskovek a dalších subjektů je sice milé, ale něco úplně jiného. Zdůrazňuji „reálně zajišťuje“, protože právě přes stavovské organizace tohoto druhu všude na světě, ve všech civilizovaných státech, dochází k uspokojování nároku na právní pomoc a tedy hledání spravedlnosti před soudy.

Tedy, když budeme řešit Dunaj pro advokáty, položíme si otázku, proč vůbec ten Dunaj advokáti potřebují? Pak si dejme též odpověď, že právě proto, aby mohli naplnit základní předpoklady existence právního státu. Činí tak ze svého a za zlomek toho, co by jiné složky státu dokázaly vysoutěžit, pronajmout a naprosto zbytečně utratit za srovnatelné. Když už jsme u toho, potřeby Paláce Dunaj by třeba splnil objekt slavné „kliniky“ v Praze 3. Proč ho nepřidělil stát České advokátní komoře zdarma za účelem plnění jejího základního poslání? Naplňování práva na právní pomoc a tedy spravedlnost v České republice pro každého! Jak se o to zasloužili slavní kritici “advokáti” v rolích politických? Jak to, že je to nenapadlo?

JUDr. Václav Vlk, advokát/partner AK Moreno Vlk & Asociados

Foto: redakce AD

 

 

Go to TOP