Nejvyšší správní soud by měl mít širší možnosti odmítat kasační stížnosti

Širší možnosti odmítnout kasační stížnosti pro nepřijatelnost by měl dostat Nejvyšší správní soud (NSS). Vyplývá to z doporučení, které ve středu 18. listopadu přijal před závěrečným sněmovním schvalováním novely zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, Ústavně-právní výbor. Tento krok by měl omezit stávající přetíženost NSS.

 

Nejvyšší správní soud by mohl odmítat stížnosti u jednodušších případů, tedy takových, které rozhodují na správních úsecích krajských soudů specializovaní samosoudci. Jde například o spory o pokuty nebo ve věcech sociálního a důchodového zabezpečení.

V případech, které projednávají senáty krajských soudů, by musel NSS o kasačních stížnostech rozhodnout. Soud teď může označit za nepřijatelnou jen stížnost v záležitostech mezinárodní právní ochrany, tedy azylu.

Na nutnosti projednání novely soudního řádu správního, konkrétně institutu nepřijatelnosti, se shodli již v lednu t. r. účastníci semináře konaného pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jejího ústavněprávního výboru. Zástupci České advokátní komory, Komory daňových poradců, soudci a další přítomní zástupci odborné právnické veřejnosti se tady dohodli na předložení novely v kompromisní podobě s tím, že její urychlené prosazení by mělo ulehčit kriticky zatíženému Nejvyššímu správnímu soudu.

Po diskusi zástupců Nejvyššího správního soudu, České advokátní komory a Komory daňových poradců České republiky, která na semináři proběhla, bylo navrženo, aby se možnost odmítnutí kasační stížnosti pro nepřijatelnost rozšířila „pouze na ty případy, které jsou jednak početně silné a kde zároveň účel kasační stížnosti z hlediska sjednocování judikatury správních soudů není tak významný. Jednalo by se o věci, ve kterých na prvním stupni rozhoduje samosoudce, tedy ty, které jsou doktrinárně vnímány jako typově méně složité, a jsou právě z tohoto důvodu svěřeny specializovanému samosoudci, nikoliv specializovanému senátu, jak je ve správním soudnictví obvyklé“.

Původně měl Nejvyšší správní soud získat poslaneckou novelou právo odmítnout jakoukoli kasační stížnost, když by shledal, že podstatně nepřesahuje zájmy navrhovatele. Věcně se měl zabývat jen stížnostmi, které jsou důležité nejen pro samu posuzovanou záležitost, ale i pro sjednocování judikatury správních soudů. Ústavně-právní výbor nyní doporučil okruh případů zúžit.

Na plénu by tak neměl například uspět návrh, podle něhož by nejvyšší státní zástupce, případně veřejný ochránce práv dostali právo podat návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí, pokud shledají k takovému kroku veřejný zájem. Jde zejména o územní plány. Ústavně-právní výbor doporučil tyto návrhy zamítnout.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR by měla o předloze novely zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, hlasovat v prosinci t. r.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv AD

 

 

Go to TOP