Policejní prezident se omluvil předsedovi ČAK za formulaci o kriminalitě advokátů

V minulém týdnu se uskutečnila schůzka předsedy ČAK Vladimíra Jirouska s policejním prezidentem Janem Švejdarem, o níž předseda ČAK požádal kvůli paušálnímu nařčení českých advokátů v oblasti daňové trestné činnosti.

Toto nařčení bylo spolu s dalšími zavádějícími údaji zveřejněno ve výroční zprávě Národní centrály proti organizovanému zločinu na přelomu července a srpna letošního roku. Hned po zveřejnění informací se 1. 8. 2019 předseda ČAK důrazně ohradil otevřeným dopisem policejnímu prezidentovi i řediteli NCOZ. Advokátní deník o tom informoval v příspěvku Hanebnost paušalizace.

Schůzka v této záležitosti proběhla 2. září 2019 a policejní prezident se předsedovi ČAK za nešťastnou formulaci u pasáže týkající se daňových deliktů, která neodpovídala reálné skutečnosti, osobně omluvil a slíbil zaslat i písemnou omluvu vedení české advokacie.

Konkrétně šlo o formulaci: „u daňové trestné činnosti, spadající do příslušnosti NCOZ SKPV, je patrné časté zapojení advokátů a daňových poradců jako řídících článků organizovaných skupin.“

„Je třeba vyzdvihnout, že přístup policejního prezidenta k dané problematice byl od samotného počátku vstřícný, což potvrdil i vlastní průběh zmíněného společného jednání. Věc byla uzavřena s tím, že text obsažený ve Výroční zprávě a mj. prezentovaný na tiskové konferenci vedení NCOZ byl formulován nešťastně a způsobem zcela neodpovídajícím skutečnému stavu na úseku daňové kriminality,“ uvedl po schůzce předseda Komory Vladimír Jirousek.

Předseda ČAK omluvu policejního prezidenta přijal a uvedl, že „omluva patří hlavně drtivé většině našeho advokátního stavu, která svoji činnost vykonává v souladu s etickým kodexem a dalšími zákonnými a stavovskými předpisy a jsem moc rád, že ji mohu kolegyním a kolegům tímto přetlumočit,“ uvedl Vladimír Jirousek a doufá, že uvedením věcí na pravou míru se podaří napravit to nejdůležitější – tedy kredit a dobré jméno advokátů.

Společná schůzka pak měla i další rozměr. Nejvyšší představitelé Policie ČR i ČAK se domluvili na spolupráci, zejména v oblasti dalšího vzdělávání v oblasti trestního práva.

Text a foto: Redakce AD

 

Go to TOP