NSS: Souvislost mediálních výstupů s hrubým ovlivněním voleb je mizivá

Volební senát NSS zamítl dvě stížnosti na volby do třetiny Senátu ve volebním obvodu č. 24, Praha 9, v nichž se domáhaly vyslovení neplatnosti hlasování, neplatnosti volby kandidáta nebo neplatnosti voleb Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a její kandidátka Lucie Frederika Groene Odkolek.

V obsahově totožných stížnostech obě navrhovatelky namítaly porušení volebního zákona, které podle nich hrubě ovlivnilo výsledek voleb. Za porušení volebního zákona považovaly odkaz na zpravodajském webu České televize s názvem „Kdo je Lucie Groene Odkolek…“, který odkazoval na dřívější reportáž ČT „Šlechtična z bulváru“ a text týkající se kandidátky zveřejněný časopisem Reflex v den voleb.

Ačkoliv navrhovatelky neupřesnily, která ustanovení volebního zákona měla být porušena, Nejvyšší správní soud z celkového kontextu stížností dovodil, že zpochybňují dodržení pravidel volební kampaně podle § 16 odst. 5 volebního zákona, tedy požadavek, aby kampaň probíhala čestně a poctivě a aby o kandidátech nebyly zveřejňovány nepravdivé údaje.

Nejvyšší správní soud v obou usneseních konstatoval, že pro kvalifikaci určitého sdělení jako volební kampaně je třeba brát v úvahu cíl tohoto sdělení, zejména jeho objektivní způsobilost ovlivnit rozhodování voličů ve prospěch či neprospěch konkrétního kandidáta a také časový aspekt, zda umožnil kandidátovi na takové sdělení efektivně reagovat. V případě obou sdělení rozporovaných navrhovatelkami se nejednalo o volební kampaň žádného z protikandidátů navrhovatelky ani subjektu, který podal návrh k jejich registraci, navíc reportáž České televize byla zveřejněna více než půl roku před konáním voleb a předtím, než volby byly vůbec vyhlášeny.

Souvislost s volebním procesem je proto podle soudu mizivá a autor reportáže zřejmě ani nemohl předjímat, zda bude navrhovatelka někdy v budoucnu ve volbách kandidovat. Navrhovatelka zároveň měla dostatečný časový prostor k tomu, aby na tvrzení v reportáži mohla adekvátním způsobem reagovat.

Navrhovatelky podle volebního senátu nepředložily žádné indicie o tom, že by tvrzené protizákonnosti hrubě ovlivnily výsledek volby senátora v daném volebním obvodě.

„Žádný z těchto podkladů však nepředstavuje indicii o existenci vztahu mezi tvrzenou nezákonností a zvolením konkrétního kandidáta, tím méně pak indicii o hrubém ovlivnění volebních výsledků. Tím spíše že kandidátka navrhovatelky, které se dané informace týkají, získala v prvním kole senátních voleb v dotčeném obvodě 508 hlasů, což představuje 1,46 % odevzdaných hlasů,“ uvádí se mimo jiné v usnesení.

Celé usnesení ve věci sp. zn. Vol 7/2020 zde a ve věci sp. zn.Vol 3/2020 zde.

Zdroj: NSS
Foto: Pixabay

Go to TOP