Návrh zákona o specializačním vzdělávání lékařů vláda odsouhlasila

Lékaři, kteří budou chtít působit v posudkové službě, v hygienické službě či v epidemiologii, budou moci snáze získat druhou specializaci. K novele zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, která jim má umožnit ponechat si uznat část dřívějšího vzdělání, se vláda vyslovila souhlasně. Zákon také řeší problém akreditací pracovišť, kde se mohou lékaři učit. Přísnější požadavky pak zákon chystá pro lékaře ze zahraničí.

„Novela navrhuje, aby mohli specializovanou způsobilost získat za předpokladu, že se oblasti dlouhodobě věnovali. Tím podpoříme vstup lékařů do této odbornosti a personálně posílíme krajské hygienické stanice,“ uvedl k tomu exministr Adam Vojtěch.

Současná epidemie koronaviru ukázala, že odborníků je v krajských hygienických stanicích nedostatek. Platy tam jsou podle tabulek pro státní zaměstnance nižší než pro lékaře třeba v nemocnicích a není ani zájem obor studovat.

„Jedním z cílů předloženého návrhu zákona je také zlepšit nevyhovující personální situaci v oblasti lékařské posudkové služby, a to prostřednictvím úpravy vzdělávání v nástavbovém oboru, jehož absolvováním se získává zvláštní specializovaná způsobilost v oboru posudkové lékařství,“ píše se v předkládaném návrhu.

Návrh má také zjednodušit vzdělávání všeobecných praktických lékařů v základním kmeni, tedy prvních letech studia, problém s akreditacemi zdravotnických pracovišť, nebo upravit působení zahraničních lékařů.

Novela by měla zlepšit prostupnost celého systému specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Jde především o změny, které mají za cíl zlepšit personální zajištění orgánů ochrany veřejného zdraví.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP