Rozšíření neplacení koncesionářských poplatků kabinet nepodpořil

Vláda na svém jednání 2. listopadu odmítla návrh poslance Zdeňka Ondráčka na změnu zákona č. 348/ 2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého by více domácností nemuselo platit koncesionářské poplatky a také by byl možné si stěžovat na všechny zaměstnance České televize (ČT).

 

Návrh novely obsahoval rozšíření osvobození od poplatků České televizi a Českému rozhlasu o ty domácnosti, které by v ověřeném čestném prohlášení uvedly, že televizní nebo rozhlasové vysílání nesledují.

Návrh podle předkládací zprávy odmítla Ministerstva kultury, financí, spravedlnosti i průmyslu a obchodu, stejně jako profesní organizace zaměstnavatelů a podnikatelů. Podle uvedených subjektů je poplatek vázán na vlastnictví televizního nebo rozhlasového přijímače. Návrh by vedl k omezení příjmů obou veřejnoprávních médií a byl by zneužitelný.

Podle údajů ve výroční zprávě o hospodaření vybrala v loňském roce Česká televize na poplatcích takřka 5,7 miliardy korun. ČT uvádí, že příjmy z poplatků  (poplatek činí 135 korun měsíčně) tvoří víc než 90 procent jejích příjmů. Rozhlasový činí 45 korun měsíčně a ČRo na něm loni vybral téměř 2,1 miliardy korun.

Zákon č. 348/ 2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, už nyní osvobození od koncesionářských poplatků v některých případech umožňuje. Nemusejí ho platit například školy nebo jednotlivci a domácnosti s nízkými příjmy.

Poslanec Ondráček dále navrhoval, aby si veřejnost mohla v Radě České televize stěžovat nejen na generálního ředitele, ale na všechny zaměstnance ČT. Podle ministerstev se ale Radě ČT zodpovídá pouze ředitel ČT, nikoli její pracovníci.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP