Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman navštívil Radu Evropy ve Štrasburku

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman navštívil 22. října 2020 Štrasburk, aby se zapojil do výměny názorů ve Výboru ministrů Rady Evropy. Debata byla zaměřena na situaci ve vězeňství, problematiku přeplněnosti věznic a použití alternativních trestů.

Během výměny názorů zaznělo, že řešením přeplněnosti věznic není výstavba nových věznic a navyšování jejich kapacity, ale snaha o jiné způsoby aplikace trestních sankcí s cílem integrace vězňů do společnosti. Nejvyšší státní zástupce představil poznatky vyplývající ze zvláštní zprávy, kterou Nejvyšší státní zastupitelství zpracovalo v roce 2019, a zdůraznil, že on a jeho spolupracovníci nesměřují k punitivnímu, ale restorativnímu pojetí spravedlnosti.

Nejvyšší státní zástupce se rovněž setkal s generální tajemnicí Rady Evropy Marijou Pejčinović Burić (na snímku) a diskutoval s ní o otázkách reformy vězeňství, ale také nezávislosti státního zastupitelství a boji proti korupci, na nějž se zaměřují zprávy GRECO (Skupiny států proti korupci). Generální tajemnice ocenila aktivní přístup českých orgánů včetně Nejvyššího státního zastupitelství a popřála jim do budoucna mnoho úspěchů.

Zdroj: NSZ

Go to TOP