NSS: Objekt, kde probíhají volby, musí být po celou dobu hlasování přístupný

Volební senát Nejvyššího správního soudu svým usnesením sp. zn. Vol 4/2020 – 17 ze dne 21. října 2020 rozhodl první ze stížností na nedávné volby do Senátu. Při přezkumu stížnosti zjistil pochybení při hlasování v obvodu č. 12 Strakonice, kde se stěžovatel nemohl dostat do volební místnosti, neboť na dveřích do objektu s volební místností vznikla závada. Navzdory problematickému přístupu do volební místnosti stěžovatel nakonec hlasoval. I přes uvedené pochybení Volební senát NSS návrh na vyslovení neplatnosti voleb zamítl, protože stěžovatel nevysvětlil, jak popsaná skutečnost hrubě ovlivnila výsledek voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky ve strakonickém volebním obvodu.

 

Ze skutečností uváděných navrhovatelem vyplynulo, že volič šel dne 9. října 2020 ve večerních hodinách odevzdat svůj hlas do volební místnosti pro volební okrsek č. 3 Protivín, která se nachází v domě s pečovatelskou službou. Vchodové dveře do domu však byly uzamčené. Teprve poté, co zabouchal na okno volební místnosti, mu členka volební komise dveře otevřela a on mohl hlasovat. Jak potvrdil i starosta města Protivína, volební místnost pro volební okrsek č. 3 Protivín opravdu nebyla v určitý moment volně přístupná. Důvodem byla závada na dveřích, která mohla trvat cca 10 až 12 minut do doby, kdy přišel navrhovatel.

Ačkoli to volební zákon výslovně nestanoví, je podle soudců zcela zřejmé, že objekt, v němž je zřízena volební místnost, i samotná volební místnost, musí být po celou dobu hlasování volně přístupné.

„Jde o tak zřejmý požadavek, že jej ani není třeba v zákoně zvlášť zdůrazňovat. Aby mohl volič uplatnit své volební právo, musí mít přístup do místnosti, v níž je umístěna volební schránka,“ uvedl k usnesení předseda senátu JUDr. Tomáš Langášek, LL.M.

Tento výklad nepřímo potvrzuje § 22 odst. 1 volebního zákona, podle něhož se volební místnost uzavře, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování. Volební zákon tedy implicitně předpokládá, že v době stanovené pro hlasování volební místnost uzavřena není. Za dodržení tohoto požadavku odpovídají příslušné volební orgány, především předseda okrskové volební komise.

Jak je uvedeno výše, sedmičlenný volební senát – i přes uvedené pochybení – návrh zamítl. Stěžovatel totiž nevysvětlil, jak popsaná skutečnost hrubě ovlivnila výsledek voleb do Senátu ve strakonickém volebním obvodu. Sám navrhovatel přes problematický přístup do volební místnosti nakonec hlasoval a jeho podezření, že se to jiným voličům nemuselo podařit, není ničím podložené.

Usnesení ve věci sp. zn. Vol 4/2020 ZDE.

 

Zdroj: NSS
Foto: Chmee2 / CC BY-SA 3.0 / https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2022093

Go to TOP