Adresa help@cak.cz je znovu připravena na dotazy advokátů

Obdobně jako na jaře je advokátům a advokátním koncipientům k dispozici adresa help@cak.cz, na kterou mohou zasílat své dotazy týkající se aplikace aktuálně přijímaných opatření či právních předpisů ve vztahu k výkonu advokacie, činnosti advokátů a České advokátní komory.

V tomto rámci Česká advokátní komora sděluje:

Cesta advokáta ke klientovi a zpět v rámci poskytování právních služeb je cestou k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve smyslu článku I. odst. 1 Usnesení vlády č. 1078 z 21. října 2020.

Cesta klienta do advokátní kanceláře a zpět za účelem projednání jeho klientské záležitosti může být podle povahy věci cestou za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí ve smyslu článku I. odst. 6 téhož usnesení.

ČAK
Foto: Advokátní deník

 

Go to TOP