Ministerstvo spravedlnosti doporučilo soudům konat jen část jednání

Ministerstvo spravedlnosti dne 22. října doporučilo soudům, aby konaly jen ta jednání, na kterých nebudou ohrožena opatření k ochraně zdraví soudců, přísedících, zaměstnanců soudů a dalších lidí. Neplatí to pro jednání, která jsou nezbytně nutná, zejména kvůli běhu promlčecích lhůt.

Doporučení ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové se týká jak již nařízených jednání, tak nařizování jednání nových. „Soudci mají přihlédnout zejména k tomu, zda je nezbytná osobní přítomnost účastníků řízení a dalších lidí na jednání, a také k organizačním, materiálním a personálním podmínkám jednotlivých soudů,“ uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Úřad připomněl, že usnesení vlády z 21. října „ukládá orgánům veřejné moci, mezi něž náleží i soudy, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající především v omezení činnosti zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován“. Doplnil, že ostatní agendy mají orgány veřejné moci vykonávat „v rozsahu, který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob“.

Ministerstvo dále doporučilo v nejširší možné míře omezit porady a jiná jednání s osobní účastí soudců a zaměstnanců soudu. Konat by se neměla ani setkání soudců či zaměstnanců z různých soudů.

Stejně tak úřad doporučil nepořádat prezenční formou výběrová řízení či vzdělávací akce. Soudy by měly v nejširší možné míře upřednostňovat výkon práce svých zaměstnanců z domova a ve vhodných případech zavést na pracovišti střídání oddělených skupin zaměstnanců.

Předsedové soudů mohou přijmout vlastní preventivní opatření i nad rámec omezení, která přijala vláda a ministerstvo zdravotnictví.

Doporučení platí od čtvrtka a ruší předchozí doporučení, které ministryně Benešová vydala toto pondělí a platilo od středy 21. října. V mezičase totiž vláda protiepidemická opatření zpřísnila. K předchozímu doporučení přistoupili předsedové pražských soudů tak, že konání konkrétních jednání nechali na úvaze jednotlivých soudců.

V návaznosti na toto doporučení kvůli zhoršující se epidemické situaci svoji činnost utlumuje také Krajský soud v Hradci Králové.

„V mnoha případech už byla odročena soudní jednání a další případy budou přibývat,“ uvedl mluvčí krajského soudu Jan Kulhánek. Omezení se netýkají neodkladných věcí, například rozhodování o vazbách či návrhů na nařízení předběžného opatření.

Předseda krajského soudu vyzval předsedy senátů ke zvážení nutnosti konání již nařízených soudních jednání a nařizování soudních jednání nových.

Hradecký krajský soud funguje za přísných hygienických pravidel podobně jako při první vlně epidemie koronaviru na jaře. Například předsedové senátu mají možnost vyžádat si přenosná plexiskla, která by soudce oddělovala od veřejnosti. Zákaz vstupu do budov soudu mají lidé s viditelnými symptomy respiračního onemocnění a každý, kdo dovnitř vstupuje, se musí podrobit na stanovišti justiční stráže u hlavního vchodu změření tělesné teploty bezdotykovým teploměrem. „Těm, kterým zjistíme tělesnou teplotu vyšší než 37,5 stupňů Celsia, stejně jako osobám, které se měření tělesné teploty odmítnou podrobit, neumožníme do budovy soudu vstup,“ doplnil mluvčí Kulhánek.

Vedení krajského soudu také vyzvalo veřejnost, aby vstupovala do hlavní budovy krajského soudu v centru Hradce Králové a také jeho pobočky v Pardubicích pouze v nezbytných případech. Informace pro jiné způsoby komunikace se soudem jsou k dispozici na webu.

Zdroj: www.justice. cz; ČTK
Foto: Advokátní deník

 

Go to TOP