Sleva nesmí znevýhodňovat žádnou skupinu občanů, říká ombudsman

Veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček se chystá prověřit slevy na poplatcích poskytnuté při využití tzv. Portálu občana, který obce a města zavádějí v rámci elektronických služeb. Ačkoliv sleva má oporu v zákoně, může podle ombudsmana Křečka nepříznivě dopadat na určité skupiny občanů, např. na starší osoby, které nevyužívají Internet.

 

Na Kancelář veřejného ochránce práv se obrátil občan se stížností, že město zřídilo tzv. Portál občana a zavádí 20% slevu z poplatku za psy a poplatku za svoz komunálního odpadu, pokud je platba provedena přes tento portál. Stěžovatel namítal, že jsou tím znevýhodněni lidé, kteří nepoužívají internet.

„Městu nelze nic vytknout, postupuje v souladu se zákonem, když snižuje poplatky o 20 % při podání na elektronickém formuláři. Otázkou však je, jestli je tato zákonná sleva spravedlivá. Ve výsledku totiž města vybírají vyšší poplatky například od seniorů, sociálně znevýhodněných občanů, kteří buď nemají přístup k internetu, nebo internet využívají jen omezeně a bez provádění online plateb. Domnívám se, že zákony by neměly znevýhodňovat osoby, které z nejrůznějších důvodů nevyužívají moderní technologie,“ vysvětluje ombudsman JUDr.  Stanislav Křeček.

Portály občana zavádějí obce a města v návaznosti na Portál občana Ministerstva vnitra ČR, který má přispívat k elektronizaci služeb státu. Cílem je posílit tímto způsobem možnost občanů komunikovat s orgány veřejné moci na dálku a zároveň přispět k větší elektronizaci služeb státu. V návaznosti na zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, došlo ke změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Podle ní správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři. Sleva neplatí, pokud žádost nelze podat jinak než na elektronickém formuláři.

„Chápu snahu státu o digitalizaci státní správy a motivování lidí k využívání elektronických služeb, nemělo by ale přitom docházet ke znevýhodňování určitých skupin občanů,“ uvádí Stanislav Křeček.

Veřejný ochránce práv se proto rozhodl oslovit Ministerstvo vnitra ve věci dané právní úpravy a zjistit víc o důvodech, které vedly k zavedení relativně vysoké slevy na poplatcích při použití elektronických formulářů. Zejména ho zajímá, zda se ministerstvo zabývalo také možnými negativními dopady, zejména znevýhodněním určitých skupin občanů, kteří z objektivních důvodů moderní technologie nevyužívají.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP