Pražské soudy se zatím nechystají plošně rušit nařízená jednání

Předsedové pražských soudů ponechají zcela na úvaze jednotlivých soudců, zda budou v současné epidemické situaci rušit nařízená jednání a nařizovat další. Podle vedení soudů není na místě rušit jednání automaticky či plošně. Veřejnost se i nadále může jednání účastnit, pokud lze zachovat nastavená hygienická opatření, tedy například dvoumetrové rozestupy mezi lidmi.

Vládní krizová opatření soudům neukládají, aby omezily, nebo dokonce zrušily veřejné projednávání a rozhodování. Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová nicméně doporučila, aby soudy od středy 21. října zvážily nutnost konat jednání. Předsedové senátů se mají podle ní zamyslet nad tím, zda je nezbytná přítomnost účastníků řízení i dalších lidí a zda existují důvody k bezodkladnému rozhodnutí. Vycházet mají také z organizačních či personálních možností soudů.

Předsedové soudů sídlících v Praze rozeslali text ministerského doporučení „svým“ soudcům. „Ponechal jsem na soudcovské úvaze, zda je nutné všechna nařízená jednání konat, respektive nová jednání v této době nařizovat – s připomenutím, že v jejich rozhodnutí soudit se nyní skrývá i odpovědnost za zdraví jejich kolegů a účastníků řízení,“ sdělil předseda soudu pro Prahu 7 Mgr. Roman Podlešák.

„Soudce a soudkyně jsem požádal o to, aby nařízená soudní jednání mechanicky nerušili, zejména ne jednání, u kterých lze předpokládat, že se jich bude účastnit malý počet osob. Požádal jsem je též o to, aby při úvahách o tom, která jednání zrušit či odročit, měli na zřeteli jak aktuální vývoj virové epidemie, tak dopady případného rušení či odročování jednání na délku řízení zejména ve věcech vyšších časových řad, vazebních věcech, jakož i v dalších věcech, v nichž existuje zvýšený zájem na jejich rychlém projednání a rozhodnutí,“ napsal předseda Obvodního soudu pro Prahu 1 JUDr. Michal Princ.

Obdobný vzkaz poslal soudcům i šéf Obvodního soudu pro Prahu 3 Mgr. Radek Mařík. „Nařizování či rušení již nařízených jednání nechávám na úvaze soudců. Dokonce ani nemohu – byť za dané mimořádné situace – do tohoto soudcům jako funkcionář nějak zasahovat,“ upozornil. Stejný názor má i předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 Mgr. Andrea Lomozová. „Nejlépe znají tu kterou věc, včetně toho, kolik by mělo přijít k jednání osob,“ uvedla na adresu soudců.

Nová předsedkyně pražského městského soudu JUDr. Jaroslava Pokorná své soudce požádala, aby zvážili nutnost konání již nařízených veřejných jednání zatím do konce letošního října. Také soudci Obvodního soudu pro Prahu 2 mají sami zvážit, jak s ohledem na stávající epidemickou situaci dále postupovat, a přihlédnout ke specifikům jednotlivých případů.

Předseda Krajského soudu v Praze JUDr. Ljubomír Drápal v doporučení vyvěšeném na webu připomněl, že oddalování projednání a rozhodování věcí působí nejen průtahy v jejich vyřízení, ale především se negativně projevuje v poměrech účastníků řízení.

Středočeský krajský soud patří k těm, který zdraví svých zaměstnanců chrání nadstandardně. Do jednacích síní pořídil už dříve plexiskla, která soudce oddělují od veřejnosti. Síně také nařídil nejméně jednou denně dezinfikovat. Do budovy platí zákaz vstupu lidem, kteří mají vyšší tělesnou teplotu než 37 stupňů. Namátkové měření teplot už obnovil i pražský městský soud a některé obvodní soudy, stanovily ovšem mírnější limit 37,5 stupně.

Předsedové explicitně nežádali soudce o to, aby omezili účast veřejnosti. „Jednání mohou přesunout v případě možnosti soudu do větší jednací síně či omezit množství veřejnosti vydáváním vstupenek,“ podotkla Mgr. Lomozová.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP