Městský soud v Praze zrušil zákaz prezenční výuky na VŠ vydaný hygieniky

Pražský městský soud zrušil rozhodnutí pražské hygienické stanice, které v září zakázalo osobní přítomnost vysokoškolských studentů na výuce. Pravomocným rozsudkem vyhověl podané správní žalobě. Uvedl, že rozhodnutí hygieniků je nepřezkoumatelné, protože v něm chybí dostatečné zdůvodnění. Šéfka pražské hygieny Zdeňka Jágrová řekla, že rozsudek nebude mít žádné praktické důsledky.

„Napadené nařízení je poměrně podrobně a konkrétně odůvodněno, pokud jde o popis zhoršující se epidemiologické situace v hlavním městě Praze. Obsahuje též uvedení sledovaných cílů. Zcela v něm však chybí jakékoliv zdůvodnění, proč je vydáván právě tento konkrétní zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a jak jím bude dosaženo sledovaného cíle,“ konstatoval senát soudkyně Evy Pechové.

Rozhodnutí hygieniků bylo účinné od 21. září, trvat mělo do konce října. Hygienička Jágrová však poukázala na to, že vysoké školy jsou od 14. října uzavřené podle rozhodnutí vlády. Zmínila nicméně, že hygiena proti rozsudku využije opravné prostředky. V úvahu připadá podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Z anonymizovaného rozsudku vyplývá, že žalobu podal student. Namítal, že bylo dotčeno jeho právo na vzdělání, protože distanční výuka není schopna plně nahradit výuku prezenční. Dále kritizoval i nepřezkoumatelnost rozhodnutí. Vadilo mu, že hygiena vůbec nezdůvodnila, proč uzavřela právě a jen vysoké školy, nikoliv školy střední nebo základní. Poukazoval také na to, že v Praze bylo možné i nadále pořádat divadelní představení nebo koncerty. V rozhodnutí postrádal odůvodnění, proč je uzavření vysokých škol účinnějším opatřením než zavření restaurací, obchodních center nebo sportovišť.

Soud mu dal za pravdu. „Jen řádné odůvodnění rozhodnutí, ze kterého jsou zřejmé skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, umožňuje jeho přezkum, tedy jeho kontrolovatelnost, a vylučuje libovůli při jeho přijetí,“ uvedl. Žalobce původně žalobu namířil také na Univerzitu Karlovu a žádal, aby jí soud uložil povinnost obnovit prezenční výuku. Následně ale tuto část žaloby stáhl, a soud proto řízení v tomto rozsahu zastavil.

Správní úsek pražského městského soudu řeší nejen správní žaloby na úřady hlavního města, ale také všechny správní žaloby směřující proti rozhodnutím vlády a ministerstev, a to vzhledem k tomu, že tyto orgány sídlí v Praze. Na jaře tento správní soud obdržel několik desítek žalob kvůli koronavirovým omezením, dalšími se nyní zabývá po druhé vlně opatření.

I Masarykova univerzita se na základě rozsudku Městského soudu v Praze rozhodla, že nebude soudní cestou bojovat proti nařízení, kterým krajská hygienická stanice v září omezila výuku na brněnských vysokých školách. Nařízení, které univerzita pokládala za nezákonné, už nahradilo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví s celostátní působností.

„Nynější rozhodnutí Městského soudu v Praze tak sice nepřímo potvrzuje naše výhrady proti původnímu nařízení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, univerzita ale nemá důvod proti tomuto nařízení dál vystupovat, neboť již nemá právní účinky,“ uvedl prorektor MU Radim Polčák.

Rozhodnutí jihomoravských hygieniků kritizoval rektor univerzity Martin Bareš dopisem 25. září. „Naším cílem bylo upozornit na skutečnost, že došlo k porušení zákona, což nelze akceptovat ani v tak složité situaci, kterou nyní prožíváme, kdy je naopak potřeba mimořádně dbát na dodržování zákonů, aby byla zachována důvěra obyvatel,“ zdůraznil rektor. Upozornění formou dopisu a veřejná diskuse, kterou zveřejnění vyvolalo, jsou podle něj dostatečnou záruku, že se podobná situace nebude opakovat.

Zdroj: ČTK
Foto: Advokátní deník

 

 

Go to TOP