Prezident Miloš Zeman vyznamenal 38 osobností, mezi nimi i právníky

Prezident Miloš Zeman u příležitosti státního svátku ocenil válečné veterány či zástupce armády, policie, hasičů i zdravotníků za jejich boj proti epidemii koronaviru. Tradiční slavnostní ceremoniál se kvůli špatné epidemické situaci neuskutečnil. Ocenění si vyznamenání převezmou až za rok. Celkem prezident vyznamenal 38 osobností, mezi nimi významné právníky. Jejich seznam je na speciálně vytvořených stránkách státních vyznamenání.

Mezi oceněnými byl také předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., který obdržel druhé nejvyšší státní vyznamenání – Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský uvedl, že si velice váží toho, že jej prezident Miloš Zeman vyznamenal, ačkoliv se jejich názory v poslední době někdy rozcházejí. „Vyznamenání Řádem TGM si velice vážím nejen s ohledem na to, že nositeli tohoto řádu jsou osobnosti, které jsem vždy obdivoval, ale též proto, že pan prezident se takto rozhodl, ačkoliv v poslední době se naše názory poněkud rozcházejí, což si vysvětluji zejména tím, že jeho funkce jej svazuje podstatně více než mne,“ uvedl předseda ÚS, který v minulosti vyjádřil obavu o vládu práva například v Polsku a Maďarsku.

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c. – právník, od srpna 2003 předseda Ústavního soudu. Patří k nejvýraznějším představitelům české polistopadové politiky a justice. Bývalý místopředseda vlády a ministr spravedlnosti také několikrát odmítl nabídku kandidovat na prezidenta republiky. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Čtyři roky byl členem KSČ, vystoupil z ní v roce 1970. Z politických důvodů pak musel odejít z právnické fakulty a pracoval jako podnikový právník.

Byl jedním z prvních signatářů Charty 77, v listopadu 1989 byl spoluzakladatelem Občanského fóra a po jeho rozštěpení působil v jednom z jeho nástupců, v Občanském hnutí. Už mezi roky 1990 až 1992 byl místopředsedou federální vlády a vedl její legislativní radu. Po rozpadu federace Rychetský vysokou politiku dočasně opustil a věnoval se zejména advokátní praxi. Do horních pater politického života se vrátil v roce 1996, kdy vstoupil do ČSSD a na Strakonicku zvítězil v prvních senátních volbách.

O dva roky později se objevil znovu ve vládě. V kabinetu Miloše Zemana zastával funkci místopředsedy, pro místopředsednickou vládní funkci a navíc jako ministra spravedlnosti si jej vybral i Zemanův nástupce Vladimír Špidla. V únoru 2003 chtěli doktora Rychetského jeho spolustraníci vyslat do boje o nejvyšší ústavní funkci. O úřad prezidenta však Rychetský nestál. Hlavou státu se nakonec stal Václav Klaus, jenž krátce poté navrhl Pavla Rychetského na člena Ústavního soudu.

Prezident Zeman dále vyznamenal téměř tři desítky lidí medailí Za zásluhy. Medaili za zásluhy I. stupně, a to za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství obdržel prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vysokoškolský profesor v oblasti trestního práva.

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. – právník, působí v oblasti trestního práva, kriminologie a kriminalistiky na Univerzitě Karlově, je vedoucím Katedry trestního práva na Právnické fakultě UK je také členem vědecké rady fakulty, působí také na dalších vysokých školách v ČR a na Slovensku. Jako odborník na trestní právo je autorem první české monografie o trestní odpovědnosti právnických osob a mimo jiného i dlouhé řady vysokoškolských učebnic trestního práva. Kromě trestního práva se věnuje též kriminologii a kriminalistice, téměř tři dekády zasedá v redakční radě odborného časopisu Kriminalistika. Od 1. června 2019 je členem Legislativní rady vlády České republiky.

V loňském ročníku Právníka roku získal Cenu Václava Mandáka jako autor nejhodnotnějšího odborného článku v časopisu Bulletin advokacie, v němž se věnoval chybějící právní úpravě takzvaného prostorového odposlechu v trestním řádu. Jeho nedávnému významnému životnímu jubileu se na straně 82 věnovalo i letošní deváté číslo Bulletinu advokacie, jehož je pan profesor Jelínek pravidelným přispěvatelem.

Zdroj: ČTK, AD
Foto: ČAK

 

Go to TOP