MF nesouhlasí s rozšířením působnosti finančního arbitra

S rozdílnými stanovisky v připomínkovém řízení se setkal poslanecký návrh na rozšíření působnosti finančního arbitra. Arbitr by měl nově rozhodovat například spory ze smluv o neživotní pojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění. Ministerstvo financí s návrhem nesouhlasí stejně jako Hospodářská komora, zatímco třeba Česká národní banka ho podporuje. Návrh má i podporu přímo finančního arbitra. Vyplývá to ze stanovisek v připomínkovém řízení zveřejněných na vládním webu.

Působnost arbitra by se měla rozšířit i v případě spotřebitelských úvěrů, kde vedle spotřebitele vystupuje ručitel, nebo pokud je třeba dluh zajištěn zástavním právem. Současná situace, kdy část sporů na finančním trhu neřeší finanční arbitr, ale Česká obchodní inspekce jako obecný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, je podle poslanců nevyhovující a pro spotřebitele nepřehledná. Například spory ze životního pojištění řeší finanční arbitr a spory z neživotního pojištění obchodní inspekce.

Ministerstvo financí ve svém negativním stanovisku poukazuje například na to, že lze očekávat nárůst počtu řešených sporů, a tím potřebu přibrat nové zaměstnance, což si vyžádá další peníze. Předkladatelé uvádějí, že půjde o 24 milionů korun ročně, podle MF však tento odhad není podložený podrobnější analýzou. Finanční arbitr spadá pod rozpočtovou kapitolu ministerstva financí a ročně dostává kolem 70 milionů korun.

Ministerstvo má výhrady i k obsahu návrhu. Například u bodu, aby arbitr řešil i spory z neživotního pojištění, poznamenává, že by šlo o značný zásah do arbitrovy působnosti. „Spory z neživotního pojištění jsou často technicky složité a k jejich vyřešení bývá zapotřebí odborných znaleckých posudků,“ podotýká MF. „Již dnes je finanční arbitr kapacitně na hraně dlouhodobého fungování. Tento problém zároveň není řešitelný pouhým navyšováním funkčních míst,“ dodal úřad.

Hospodářská komora ČR považuje nynější právní úpravu za dostačující pro ochranu spotřebitele. „V případě rozšíření působnosti finančního arbitra lze očekávat, že spor bude administrativně či personálně náročnější než v dosavadním řízení před Českou obchodní inspekcí,“ uvedla komora.

Naproti tomu samotná kancelář finančního arbitra doporučila vládě zaujmout kladné stanovisko. Návrh označila za další významný posun ke komplexnímu a systémovému řešení v mimosoudním řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu.

Česká národní banka s rozšířením působnosti arbitra také souhlasí. Půjde podle ní o pozitivní změnu. Je podle ní logické, aby například věci související se zajištěním a utvrzením spotřebitelského úvěru spadaly rovněž pod arbitra, stejně jako u sporů ze smluv týkajících se penzijního spoření a připojištění.

Návrhem poslanců se bude zabývat vláda jako celek a vydá k němu své stanovisko pro poslance. Není jisté, zda se poslanci stihnou ve zbytku volebního období tímto návrhem zabývat.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP