NEPŘEHLÉDNĚTE! ČAK kvůli koronakrizi omezuje úřední hodiny

Česká advokátní komora bude od pondělí 12. října advokátní veřejnosti poskytovat služby dva dny v týdnu: v pondělí a ve středu, vždy od 8.00 – 11.00 a od 14.00 – 16.00. K tomuto kroku Komora přistoupila v návaznosti na usnesení vlády č. 994 z 8. října 2020.

Pouze v této době:

– budou pro veřejnost v provozu podatelny v Praze a v Brně,

– budou vydávány

  • identifikační průkazy advokátů a advokátních koncipientů,
  • osvědčení, výpisy a potvrzení ze seznamu advokátů a advokátních koncipientů,
  • knihy o prohlášení pravosti podpisu,

– bude účastníkům řízení umožněno nahlížení do kárných spisů.

Jelikož smyslem krizových opatření vlády je omezení osobních kontaktů na nezbytně nutnou míru, prosíme, abyste zvážili, zda po dobu platnosti těchto opatření je skutečně nutné a neodkladné vyřizovat Vaši věc osobně na České advokátní komoře.

Pokud je to možné, prosíme, abyste s Českou advokátní komorou komunikovali poštou, telefonicky či elektronickými prostředky.

Autor: ČAK
Foto: archiv

 

 

Go to TOP