Festival Noc práva je online, začíná právě dnes a zapojí se do ní i advokáti

Dnes, v pátek 5. března v 15 hodin začíná druhý ročník festivalu Noc práva, který zájemcům umožní až do 10. března zdarma sledovat zajímavé přednášky akademiků, soudců, ale i advokátů, kteří se do projektu zapojili. Cílem akce, která se tentokrát kvůli epidemickým opatřením celá uskuteční v online podobě, je přiblížit právo laické veřejnosti. Uvedl to organizátor festivalu John Gealfow z neziskové organizace Nugis Finem.

„Snažíme se právo přiblížit lidem a ukázat jim, že to není něco, z čeho by měli mít obavy. Právo je nástroj, který by nás měl chránit, ale jako každý nástroj ho musíme umět používat,“ uvedl John Gealfow.

Profesor JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. ve svém příspěvku zhodnotí fungování Senátu jako jedné ze zákonodárných institucí a vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., se zamyslí nad vztahem mediálního obrazu justice a vnímáním spravedlnosti ve společnosti. Soudce Nejvyššího soudu Mgr. Michal Králík Ph.D., pohovoří o judikatuře ohledně sportovních úrazů a soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Michal Ryška si připravil přednášku na téma ochrany osobnosti, která nekončí ani smrtí.

Akce se snaží popularizovat právo a vedle přednášek nabídne i kulturní zážitky. Dostupný bude záznam divadelního představení Milada, které na motivy soudního procesu s političkou Miladou Horákovou nastudoval divadelní klub při Právnické fakultě Masarykovy univerzity. K dispozici bude také nahrávka autorského čtení z knihy Studovali práva – advokátů JUDr. Petra Rittera (na snímku vlevo) a JUDr. Zdeňka Šťastného, kteří byli nejen za svou literární činnost uvedeni do Právnické síně slávy ankety Právník roku, kterou spolupořádají Česká advokátní komora a společnost epravo.cz. Následovat pak bude rozhovor s autory, který navazuje na dramatické autorské čtení této knihy.

Noci práva se jako přednášející zúčastní také další, tentokrát brněnský, advokát JUDr. Lubomír Činka, který je také fotografem a sběratelem pohlednic soudních budov. Poprvé svoji prezentaci o soudních budovách v  prvorepublikovém Československu představil u příležitosti oslav 100 let České a Slovenské advokacie, které se konaly v září 2018 v Luhačovicích. Jeho přednáška se i tentokrát bude věnovat soudním budovám, které byly postaveny v průběhu první republiky v Čechách a zahrnuje ukázku dobových snímků předmětných budov z pohlednic, stejně tak současných fotografií, jejichž autorem je právě doktor Činka.

Veškerý obsah se otevře každému, kdo se zaregistruje na webu www.nocprava.cz. Nahrávky budou dostupné od pátku 5. března 15 hodin do půlnoci středy 10. března.

„Celé to trýznivé prožívání pandemické krize naléhavě ozřejmilo potřebnost zvyšování právní gramotnosti nejširší veřejnosti, ba i orgánů veřejné moci. Každý osvětový počin je proto třeba uvítat. A Noc práva je takovým počinem par excellence. Určitě upozorní na to, že právo je ve složitém světě složité, nemusí však být nesrozumitelné, pokud se opírá o náležité principy a je v rukou kompetentních lidí dobré vůle,“ podpořil akci profesor Jan Kysela.

Noc práva měla původně v plánu i workshopy, exkurze i filmová či hudební představení s tématikou práva v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Plzni. Při loňské Noci práva  se tři tisícovky návštěvníků zúčastnily například simulovaných soudních jednání, debat s experty či prohlídek ústavu forenzní genetiky, vězení a soudů.

Organizátory akce inspirovala francouzská noc práva – La nuit du droit, která má ve Francii celorepublikový charakter. Festival oslavuje významný historický okamžik v dějinách českého státu, a to 6. březen 1920, kdy nabyla účinnosti první ústava – Ústavní listina Československé republiky.


Zdroj: AD; ČTK; www.nugisfinem.org
Foto: www.nocprava.cz; redakce AD

Go to TOP