Nejvyšší soud od 12. října dočasně omezuje přímý styk s veřejností

S účinností ode dne 12. října 2020 do 25. října 2020 je v návaznosti na Usnesení Vlády České republiky č. 994, vydané 8. října 2020, omezen osobní styk

S účinností ode dne 12. října 2020 do 25. října 2020 je v návaznosti na Usnesení Vlády České republiky č. 994, vydané 8. října 2020, omezen osobní styk s veřejností u Nejvyššího soudu v Brně pouze na každé pondělí a středu od 8 do 13 hodin.

Omezeny jsou takto například i úřední hodiny podatelny Nejvyššího soudu pro potřeby osobních podání. Naopak se neruší ani nepřesouvají veřejná soudní zasedání, nemění se ani původně dohodnuté termíny pro nahlížení do spisu. Nově domlouvané termíny pro nahlížení do spisu však už na vládní usnesení budou reagovat.

Vláda ČR vyzývá občany k upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu s úřady, který není ani u Nejvyššího soudu nijak omezen.
S výjimkou reakce na Usnesení Vlády ČR č. 994 nedochází k žádnému dalšímu omezení provozu Nejvyššího soudu, zejména pak jeho rozhodovací činnosti. Nejvyšší soud připomíná, že stále platí také dříve vydaná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, proto bude v uvedených hodinách umožněn návštěvníkům vstup do soudní budovy pouze s rouškou, ústenkou anebo jinou ochrannou pomůckou, která zcela zakrývá ústa a nos.

U vstupu se dále musí každý návštěvník podrobit orientačnímu změření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem, popř. respektovat další mimořádná opatření. Na jejich dodržování dohlíží justiční stráž, která má právo v krajním případě nevpustit návštěvníka do budovy.


Zdroj: Nejvyšší soud

Go to TOP