Exministr Vojtěch navrhuje změny v zákoně o vzdělávání lékařů

Bývalý ministr zdravotnictví a poslanec Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, navrhuje změnu zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Mohl by usnadnit obsazování míst na krajských hygienických stanicích. Přísnější požadavky naopak zákon chystá pro lékaře ze zahraničí. Novela zákona o specializačním vzdělávání lékařů je podle něj ve Sněmovně připravená k projednání v prvním čtení.

 

Specializovanou způsobilost v oboru hygiena a epidemiologie by nově mohli získat i lékaři, kteří v těchto oborech medicíny dlouhodobě působí, ale nemají druhou atestaci. Lékaři získávají atestace v základních a nástavbových oborech, které se zaměřují na užší část oboru. Nově by mohli žádat o přiznání specializované způsobilosti i ti, kteří mají v oboru základní atestaci a praxi.

„Novela navrhuje, aby mohli specializovanou způsobilost získat za předpokladu, že se oblasti dlouhodobě věnovali. Tím podpoříme vstup lékařů do této odbornosti a personálně posílíme krajské hygienické stanice,“ uvedl exministr Vojtěch.

Současná epidemie koronaviru ukázala, že na krajských hygienických stanicích je nedostatek odborníků. Pracuje tam zhruba 2200 lidí, lékařů asi dvě stovky. Ještě před deseti lety bylo zaměstnanců KHS dvojnásobně. Letos v létě vláda schválila posílení KHS o 134 míst. V některých krajích, zejména v Praze a ve Středočeském kraji, se ale místa nedaří obsadit. Platy tam jsou podle tabulek pro státní zaměstnance nižší než pro lékaře třeba v nemocnicích. Hygienikům začínají na 22 980 Kč, v nemocnicích na 33 420 Kč. Zájem není ani o studium tohoto oboru. Ročně absolvují hygienickou specializaci na lékařských fakultách jeden či dva doktoři.

Zákon o specializačním vzdělávání lékařů by podle Vojtěcha mohl pomoci také s řešením nedostatku posudkových lékařů. Ti pracují na České správě sociálního zabezpečení, kde schvalují invalidní důchody a další sociální dávky. Pokud se chtěl lékař připravovat na tuto specializaci, musel se jí věnovat na půl úvazku. Nově by pro posudkové lékaře a obor hygiena a epidemiologie mohlo stačit 0,2 úvazku.

„Smyslem návrhu je umožnit vzdělávání lékařům, kteří mají víceletou klinickou praxi z jiných oborů nebo lékařům, kteří se chtějí daným oborům věnovat v rámci své vedlejší kariéry,“ uvedl Adam Vojtěch.

Vojtěchův poslanecký návrh připravený za jeho působení na Ministerstvu zdravotnictví má také zjednodušit vzdělávání všeobecných praktických lékařů v základním kmeni, tedy v prvních letech studia. Praktičtí lékaři mají povinné odborné praxe v oborech vnitřní lékařství, chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví nebo pediatrie. Dosud je mohli absolvovat jen ve zdravotnických zařízeních, která měla akreditaci pro vzdělávání praktických lékařů, nově to bude možné i tam, kde se vzdělávají jen lékaři specialisté.

Novela zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, má řešit také problém s akreditacemi zdravotnických pracovišť.

Návrh reaguje mimo jiné na kritiku České lékařské komory a České stomatologické komory kvůli působení lékařů ze zemí mimo Evropskou unii. Současný zákon jim ukládá povinnost mít praxi pod odborným vedením atestovaného lékaře. Podle kritiků je tato povinnost plněna formálně. Nově by museli být na pracovišti vždy oba ve stejnou dobu. Zpřísňují se i požadavky na zdravotnická zařízení, kde mohou zahraniční lékaři praxi vykonávat.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP