O jmenování docenta Svatoně ústavním soudcem rozhodne Senát koncem ledna

Návrh na jmenování bývalého děkana brněnské právnické fakulty doc. JUDr. Jana Svatoně, CSc., ústavním soudcem projedná Senát na schůzi, která začne ve středu 25. ledna. Vyhlídky Jana Svatoně jsou nadějné, předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., ho označil za velmi kvalitního kandidáta.

 

Docent Svatoň by v případě senátního souhlasu mohl v patnáctičlenném týmu ústavních soudců obsadit místo po JUDr. Kateřině Šimáčkové, Ph.D., která v roce 2021 odešla k Evropskému soudu pro lidská práva.

Doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc., byl v letech 2001 až 2007 děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Později též zastával pozici prorektora pro sociální záležitosti a další vzdělávání. Je odborníkem na ústavní právo a státovědu. V minulosti byl asistentem ústavního soudce JUDr. Vojena Güttlera, nyní působí ve stejné pozici u soudce prof. JUDr. Vladimíra Sládečka, DrSc.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv AD (ÚS) a JA/P. Janouškovec

Go to TOP