Vězeňská služba ČR: Advokáti mohou do věznic pouze s rouškami!

Generální ředitel Vězeňské služby České republiky generálmajor PhDr. Petr Dohnal informoval předsedu České advokátní komory JUDr. Vladimíra Jirouska, že někteří advokáti během jednání s klienty ve věznici porušují povinnost mít v jeho průběhu zakrytá ústa a nos.

Zdůraznil, že bezvýhradně trvá na tom, aby v prostorách věznic byla dodržována opatření stanovená Ministerstvem zdravotnictví a vládou České republiky.

Zároveň požádal, aby advokáti byli vyzváni k dodržování omezení, která vyplývají z mimořádné situace spojené s nemocí COVID-19.

Z těchto důvodů vedení České advokátní komory důrazně žádá všechny advokáty a advokátní koncipienty, aby v rámci výkonu advokacie důsledně dodržovali povinnosti stanovené příslušnými mimořádnými či krizovými opatřeními, v daném případě též pro pohyb a pobyt ve vnitřních prostorách vězeňských zařízení.

vedení ČAK

Go to TOP