Paušální daň pro živnostníky čeká na definitivní schválení

Do závěrečného čtení posunuli ve středu 7. října 2020 poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vládní novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, týkající se zavedení paušální daně. Využívat by ji mohli živnostníci s ročními příjmy do vládou navrženého limitu 800 000 korun, resp. do jednoho milionu korun v případě, že bude schválen pozměňovací návrh Rozpočtového výboru PČR. 

 

Paušální daň by měla být složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, minimálního odvodu na sociální pojištění navýšeného o 15 procent a z daně 100 korun. Podle původního vládního návrhu měla v příštím roce činit paušální daň 5740 korun měsíčně. Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., však ve svém vystoupení ve Sněmovně uvedla, že částka bude nižší, a to 5469 korun. Podle prohlášení Ministerstva financí je důvodem snížení výsledné částky fakt, že se její výše odvíjí od průměrné hrubé mzdy pro rok 2021. Ta ale bude oproti původním odhadům nižší, než se původně plánovalo. V uvedené sumě je zahrnuto minimální zdravotní pojistné 2393 korun, minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent 2976 korun a 100 korun na dani z příjmů.

Využití paušální daně bude dobrovolné. Nicméně plátci přinese určité výhody, jednak si nebude muset platit účetního, který by vedl daňovou evidenci, a dále mu nehrozí daňová kontrola. Očekává se, že by se k placení paušální daně v příštím roce mohlo přihlásit až 130 000 osob samostatně výdělečně činných.

Před definitivním schválením normy budou projednány i další pozměňovací návrhy, které poslanci k vládní předloze vznesli. Například navýšení základní daňové slevy na poplatníka, která se neměnila od roku 2008, tak, aby odpovídala průměrné hrubé mzdě v celé ekonomice na přepočtené osoby za předminulý rok, tedy na 33 000 korun ročně. Případně zvýšení daňové slevy na poplatníka i na manžela nebo manželku – s ohledem na soustavný růst minimální mzdy i průměrných mezd v posledních letech – z 24 840 korun na 30 000 korun.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP