Sněmovna podpořila zvláštní bankovní účet pro dlužníky v exekuci

Nezabavitelné peníze možná budou moci mít dlužníci v exekuci na zvláštním, tzv. chráněném bankovním účtu. Předpokládá to poslanecký návrh novely zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, který na svém zasedání 7. října 2020 podpořila Sněmovna. Chráněný účet by měl zabránit případné neoprávněné exekuci těchto peněz.

 

Na žádost dlužníka by musela banka založit chráněný účet zdarma, vést by jej pak musela za podmínek jeho běžného účtu. Na účtu by se shromažďovaly peníze, které by nepodléhaly exekuci a byly by určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník by mohl mít pouze jeden chráněný účet.

Zvláštní účet by mohl pomoci tomu, aby dlužníci dál nepropadali do dluhové spirály. Mohli by podle něj zůstat ve standardních ekonomických vztazích a neodcházet kvůli exekucím do šedé ekonomiky.

Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť představuje jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení neoprávněných exekucí na účet povinného, snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a posílení bezhotovostního transparentního bankovního styku,“ stojí ve zdůvodnění předkladu novely zákona.

Poslanci návrh svých kolegů podpořili, podle některých z nich ale potřebuje úpravy. Banky by například měly mít povinnost založit chráněný účet kvůli “rychlým exekutorům“ na počkání, nikoli ve lhůtě do pěti dnů.

Novela upravuje také jednorázovou výplatu dlužníkovi z jeho obstaveného účtu. Do konce roku jde v souvislosti se změnami schválenými kvůli koronavirové krizi o čtyřnásobek životního minima, od ledna by to měl být znovu dvojnásobek. Poslanecká předloha by částku zvýšila na trojnásobek životního minima. Návrh rovněž zpřesňuje částku, kterou bude mít k dispozici dlužníkův manžel, pokud bude obstaven i jeho účet. Půjde o polovinu peněz, nejméně o trojnásobek životního minima.

Předlohu nyní projedná Ústavně-právní výbor, místo obvyklých 60 na to však bude mít pouze deset dnů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP