Soud zamítl žalobu Postoloprt kvůli poškození dobré pověsti

Soud zamítl žalobu Postoloprt na Lounsku, kterou město podalo kvůli údajnému poškození dobré pověsti. Případ se týká prodeje obecního majetku, kvůli němuž deset zastupitelů čelilo trestnímu stíhání. Město se chce odvolat, zastupitelé se o výši odškodnění soudí.

Obvodní soud pro Prahu 2 vynesl rozsudek, kterým byla žaloba v plném rozsahu zamítnuta. „Rozhodnutí je nepravomocné s tím, že město Postoloprty ještě ani neobdrželo písemné vyhotovení rozsudku, tzn. nemohlo dosud podat odvolání,“ řekla mluvčí soudu Marcela Pröllerová. Město původně žádalo pět milionů korun, ministerstvo spravedlnosti na žádost nereagovalo, proto se samospráva obrátila na soud.

Město trvá na tom, že mu odškodnění náleží. „Postupujeme zkrátka tak, jak by postupovala kterákoli právnická osoba, jejíž název by byl několik let zmiňován v tisku v negativních souvislostech,“ řekla právní zástupkyně města Jana Zwyrtek Hamplová.

Desítka zastupitelů z Postoloprt na Lounsku čelila téměř tři roky trestnímu stíhání za to, že v minulém volebním období schválili prodej obecního objektu údajně za nevýhodnou cenu. Revizní posudek prokázal, že cena nevýhodná nebyla. „Proto, abychom dokázali, že se nic nestalo, že město neutrpělo žádnou újmu, tak jsme si museli najmout odborníky. To jsou přímé náklady. Pak jsou nepřímé, kdy se v desítkách článků psalo o Postoloprtech jako o městu, které bylo spojováno s kauzou, kde se někdo obvinil, obžaloval a nakonec osvobodil. Jméno města tak bylo poškozeno,“ řekl starosta Zdeněk Pištora (na snímku), o jehož kauze Advokátní deník informoval.

Město je přesvědčeno o tom, že má právo na úhradu nákladů za právníky, na omluvu a satisfakci jako každá jiná právnická osoba. „Není žádný důvod s městem zacházet jinak než se soukromou firmou,“ uvedla advokátka.

Zastupitelé se o odškodnění soudí, každé řízení je vedeno samostatně, rozhodnuto zatím nebylo. Ministerstvo spravedlnosti jim přiznalo 80 000 korun. „Stát za své vážné chyby, které lidem ničí několik let jejich životy, nemůže dávat tak ostudně nízké odškodnění,“ uvedla Jana Hamplová. „Lze říct, že zastupitelé Postoloprt dnes bojují za všechny zastupitele v této zemi, kdyby je někdo opět vystavil nezákonnému trestnímu stíhání. A chtějí to dotáhnout třeba až k Evropskému soudu pro lidská práva, bude-li třeba,“ řekla na závěr advokátka.

Zdroj: ČTK
Foto: AD

Go to TOP