Novela zákona o finančním arbitrovi by mohla rozšířit jeho působnost

Působnost finančního arbitra v řešení sporů spotřebitelů s finančními institucemi by se mohla rozšířit. Nově by mohl rozhodovat spory ze smluv o neživotní pojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění. V novele zákona o finančním arbitrovi to navrhla skupina poslanců v čele s předsedou sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrikem Nacherem. Předlohu nyní dostane k projednání vláda.

Působnost arbitra by se měla rozšířit i v případě spotřebitelských úvěrů, kde vedle spotřebitele vystupuje i ručitel nebo pokud je třeba dluh zajištěn zástavním právem. „Narovná se tak stav mezi různými sektory finančního trhu případně mezi osobami, které jsou v různém postavení vůči poskytovateli finanční služby, a přestože samy finanční službu nečerpaly, jsou nakonec ony postupem poskytovatele finanční služby dotčeny,“ uvádějí předkladatelé.

Současná situace, kdy část sporů na finančním trhu neřeší finanční arbitr, ale Česká obchodní inspekce jako obecný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, je podle poslanců nevyhovující a pro spotřebitele nepřehledná. Například spory ze životního pojištění řeší finanční arbitr a spory z neživotního pojištění obchodní inspekce. Podle poslanců není také rozumný důvod pro to, aby inspekce řešila spory u produktů individuálního spoření na stáří.

Finanční arbitr je mimosoudní orgán, kam se mohou obracet spotřebitelé ve sporech s poskytovateli finančních produktů a služeb. Jde třeba o kolektivní investování, platební služby nebo například směnárny. Řízení před arbitrem je bezplatné.

Zdroj: ČTK
Foto:  Pixabay

Go to TOP