Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman chce být soudcem ESLP

Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman se přihlásil do výběrového řízení na soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Celkem se do výběrového řízení vyhlášeného Ministerstvem spravedlnosti přihlásilo sedm zájemců.

 

„Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se rozhodl přihlásit do výběrového řízení na kandidáty na funkci soudce Evropského soudu pro lidská práva vypsaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Pro tento krok se rozhodl po pečlivém zvažování a považuje za správné svoji kandidaturu oznámit veřejně,“ uvedl mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Mgr. Petr Malý.

Kandidáti mohli zasílat své přihlášky do výběrového řízení do 30. září. Zájemci o pozici soudce ESLP musí mimo jiné aktivně ovládat oba jednací jazyky soudu, tedy angličtinu a francouzštinu, a kromě vysokého morálního charakteru musí splňovat i podmínky vyžadované pro výkon funkce soudce některého z českých nejvyšších soudů nebo Ústavního soudu, případně být uznávanými právníky.

Výběrová komise zvolí na základě ústních pohovorů tři nejvhodnější kandidáty. Jejich seznam musí schválit panel zřízený Výborem ministrů Rady Evropy, poté jej bude schvalovat Vláda ČR. Samotnou volbu jednoho soudce za ČR z kandidátní listiny schválené vládou provede Parlamentní shromáždění Rady Evropy.

ESLP projednává případy, které se týkají porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv AD

Go to TOP