Konference o historii advokacie v Lipníku nad Bečvou byla odložena

Letošní XVII. konference o historii advokacie, jež měla být pořádána Českou advokátní komorou dne 16. října 2020 v Lipníku nad Bečvou, se odkládá. Pořadatelé tak rozhodli z důvodu zhoršené epidemiologické situace.

 

Ačkoliv byla zvažována i možnost konání konference on-line, bylo od tohoto záměru upuštěno, a to především proto, že toto přátelské mezinárodní setkání je tradičně spojováno s bezkontaktně nenahraditelnými osobními neformálními kontakty účastníků během konference a souvisejících společenských akcí.

Nový termín konference bude oznámen v Advokátním deníku a na webových stránkách Fakulty právnické ZČU (https://www.fpr.zcu.cz/) v předstihu poté, kdy nastanou vhodné podmínky pro konání akce. Stálí účastníci konference budou informováni též individuálně.

Místem konání konference zůstává Lipník nad Bečvou.

Zájemci o přednesení referátu se mohou i v mezidobí se svými tématy hlásit na e-mailové adrese: Balikovi@seznam.cz.

Litujeme, že jsme byli nuceni přistoupit k tomuto kroku, a těšíme se na setkání.

Jménem pořadatelů

 

JUDr. Petr Poledník
JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Foto: Miloš Miličevič, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3582728

 

 

Go to TOP