Navzdory nepříznivé situaci sympozium Vyživovací povinnost úspěšně proběhlo

Vyživovací povinnost byla tématem sympozia, které uspořádala Česká advokátní komora v náhradních vzdělávacích prostorách v Praze v Myslíkově ulici ve čtvrtek 24. 9. 2020. Akci, původně naplánovanou na duben, Komora přeložila na podzim, s ohledem na omluvy části lektorů reagujících na akutní epidemiologickou situaci se navíc konala jen jako polodenní. Přesto o ni projevilo zájem pět desítek advokátů, kteří zaujatě naslouchali a živě diskutovali, ačkoliv celé dopoledne absolvovali v rouškách.

 

V průběhu nabitého programu vystoupilo několik lektorů se zajímavými diskusními příspěvky. Nejprve osvětlil končící předseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra přítomným problematiku trestání neplnění vyživovací povinnosti. Po něm si prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová vzala na paškál nemožnost snížení alimentů v případech, kdy na straně povinného došlo k zásadní změně poměrů a jejich příjem výrazně poklesl. Advokátka JUDr. Alena Vlachová hovořila o určování výživného při střídavé péči a dovozovala, že by i při rovnoměrném rozdělení péče mezi rodiči měl být určen primární pečovatel, k jehož rukám bude druhý rodič platit částky určené na školné, kroužky, mimořádné výdaje apod. Takové řešení by podle ní výrazně omezilo následné spory mezi rodiči. Poté vystoupil advokát JUDr. ICLiC. Ronald Němec, Ph.D., podle něhož by bylo vhodnější méně se zajímat o výživné a více o rodičovské povinnosti. Následoval příspěvek daňové poradkyně Ing. Veroniky Mindlové, která přítomným osvětlila daňové důsledky vyživovací povinnosti. Těsně před poledne téma uzavřela předsedkyně Okresního soudu v Domažlicích JUDr. Martina Duchková etickým pohledem na rodičovské vyjednávání.

Dopolední program sympozia byl nabitý a vyčleněný čas nestačil na všechny aspekty, dotazy ani vyjádření. S ohledem na zájem, který téma vzbudilo mezi advokátní i laickou veřejností, je vysoce pravděpodobné, že v první polovině příštího roku bude uspořádána další diskuse na toto téma. Nezbývá než doufat, že její konání neohrozí omezení související s pandemií onemocnění Covid-19.

 

 

JUDr. Daniela Kovářová
autorka působí jako advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů
Foto: archiv autorky

Go to TOP