Novela exekučního řádu zvýší počet nevyřízených exekucí

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky projedná ve středu 23. září velkou exekuční novelu, která si klade za cíl přispět k vyřešení problematiky vícečetných exekucí. Autorem novely zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), je Ministerstvo spravedlnosti, které záměr pojalo opravdu velkolepě a navrhuje téměř dvě stovky změn. Jak uvádí JUDr. Antonín Blažek, autor níže uvedeného článku, po přečtení předlohy dospěl k závěru, že většina změn je změnou k horšímu a návrh přispěje k trendu přesně opačnému – zavede se princip kupení exekucí. Proč?

 

 

JUDr. Antonín Blažek

Protože nerespektuje odvěké pravidlo, že dokud něco funguje, tak se to nemá měnit. V dnešním systému má volbu exekutora věřitel, ten vybírá k provedení exekuce toho nejschopnějšího, což je jak ku prospěchu rychlosti řízení, tak ku prospěchu obou účastníků, věřitele i dlužníka. Ano čtete správě, kvalitní exekutorský úřad poskytne kvalitní exekuční službu i dlužníkovi. Může se k exekutorovi dovolat, může s ním komunikovat na řešení dluhu, a když je třeba, tak jsou jeho žádosti a podněty vyřízeny rychle. Počet exekucí, osob v exekuci i celková výše exekutory vymáhaných dluhů se tak rok od roku snižuje. Dnes je počet nově zahájených exekucí dokonce nejnižší od roku 2007 a stále klesá.

Jenomže novela tohle celé boří. Věřitel napříště – až na výjimky – ztrácí právo volby exekutora, takže věc už nebude vyřizovat vždy ten nejschopnější. Exekuce budou přidělovány i exekutorům, s nimiž by uvědomělý věřitel raději vůbec nespolupracoval, ať už jde o průtahy, reputační riziko či špatnou pověst. K tomu novela nakládá na bedra exekutorů řadu povinností, které řízení zdražují a omezují jejich pravomoci u jednotlivých způsobů exekuce.

Po nedávném zásadním omezení srážek ze mzdy a exekuce prodejem nemovitých věcí má nově přijít citelné omezení při exekuci na účet, přikázáním, a nakonec i exekuci prodejem movitých věcí. Ta se nově nebude vztahovat na důchodce, invalidy, nebude možné ani zahájit u více exekutorů a tam, kde bude zahájena, se dlužník exekuce zbaví slibem splátek v symbolické výši 1500 korun měsíčně. Všechna tato omezení znamenají, že vymožitelnost dluhu, bude-li vůbec reálná, se značně natáhne v čase. Exekuce tak nebudou vyřizovány rychle ani efektivně vymáhány, ale budou se kupit v řadě za sebou. Počet nevyřízených exekucí se tak bude v příštích několika letech neřízeně zvyšovat až do doby, než budou i ony prohlášeny za bezvýsledné a následně se bude řešit otázka jejich zastavení.

Opravdu ale chceme, aby se počet exekucí zvyšoval a v budoucnu docházelo k zastavení exekucí i tam, kde by při dnešních pravidlech byly úspěšné?

 

 

 

JUDr. Antonín Blažek
autor působí jako advokát v Uherském Hradišti
Foto: Pixabay a archiv JUDr. A. Blažka

Go to TOP