Vláda schválila novelu zákona o ochraně hospodářské soutěže

Uplatňování českých právních předpisů o hospodářské soutěži by nemělo vést k jinému výsledku než při využití práva EU. Vyplývá to z novely zákona č. 143/2001 Sb.,

Uplatňování českých právních předpisů o hospodářské soutěži by nemělo vést k jinému výsledku než při využití práva EU. Vyplývá to z novely zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kterou na svém pravidelném zasedání v pondělí 21. září schválila vláda. Novelu si vyžádala směrnice EU, jejímž cílem je posílit postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech Evropské unie tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a zajistit řádné fungování vnitřního trhu.

 

Podle důvodové zprávy existuje v rámci Evropské unie nejednotnost výsledků řízení v případech uplatňování zároveň vnitrostátních a unijních právních předpisů. „Je proto zcela zásadní, aby vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž měly stejné potřebné záruky nezávislosti, zdroje a pravomoci při prosazování práva a ukládání pokut k zajištění toho, že nebude dosaženo odlišného výsledku v jednotlivých členských zemích Evropské unie,“ uvádí materiál.

Předklad také zohledňuje problémy, které vycházejí z praxe v rámci ČR. Jde především o problematiku narovnání – ta spočívá v udělení nižší pokuty, pokud účastník správního řízení přistoupí k právní kvalifikaci deliktu. Za druhé jde o úpravu možnosti veřejné správy navrhovat závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže. Jedná se třeba o navržení řešení v případě, kdy by například dvě nebo více firem uzavřelo zakázané dohody ohrožující hospodářskou soutěž. Možnost navrhnout opatření v tomto případě mají dosud pouze tzv. soutěžitelé, kteří naruší hospodářskou soutěž, nikoliv však orgány veřejné správy.

Norma upravuje i zpřístupnění informací obsažených ve spise orgánům činným v trestním řízení a úpravu přestupků: „V nově doplněném ustanovení je nastavena možnost zpřístupnit podklady a informace orgánům činným v trestním řízení ze spisu již dříve než po ukončení šetření nebo pravomocném ukončení správního řízení, a to již od okamžiku sdělení výhrad.“

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP