Ústavní soud: Policie se musí znovu zabývat úmrtím ve Vsetínské nemocnici

Při vyšetřování smrti mladého muže, který zemřel kvůli neprůchodným žlučovým cestám a následnému septickému šoku ve Vsetínské nemocnici, policisté chybovali. Trestní oznámení podané jeho dědečkem policisté odložili. Podle nálezu Ústavního soudu (ÚS) tím porušili právo na účinné vyšetřování a případem se proto musejí zabývat znovu.

 

Orgány činné v trestním řízení neprověřily podezřelé úmrtí ve Vsetínské nemocnici dostatečně rychle a efektivně, neboť u nich došlo jednak k neodůvodněným průtahům (ty lze vyčíslit přibližně na dobu pěti měsíců), a jednak – což je závažnější – došlo také k nedostatečnému objasnění skutkového stavu, tedy k postupu, který je v rozporu s § 2 odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, tj. v rozporu s požadavkem objasnění skutkového stavu v nezbytném rozsahu a mimo důvodnou pochybnost (zásada materiální pravdy),“ rozhodl Ústavní soud.

Pacient, narozený v roce 1991, byl ve Vsetínské nemocnici hospitalizovaný na konci července 2017 s bolestmi břicha. O dva dny později v nemocnici zemřel. Diagnóza byla stanovena jako obstrukce žlučových cest, pravděpodobně kvůli kamenům ve žlučových cestách. Bezprostřední příčinou smrti byl septický šok s následným selháním krevního oběhu a všech orgánů.

Ošetřující lékař se snažil domluvit takzvaný zákrok první volby, tedy zprůchodnění žlučových cest při nezhoubné obstrukci, na “vyšším pracovišti“, protože Vsetínská nemocnice zákrok neprováděla. Nejbližší termín však byl až v ranních hodinách následujícího dne, kdy už ale pacient nebyl schopen převozu a odpoledne zemřel. Včas nebylo k dispozici ani řešení druhé volby, tedy punkce žlučových cest přes játra a drenáž.

Po obdržení zdravotnické dokumentace nechala policie vypracovat znalecký posudek z gastroenterologie. Znalec označil léčebný postup nemocnice jako lege artis, a to i poté, co správnost lékařského postupu zpochybnilo jiné odborné vyjádření, podle něhož měla Vsetínská nemocnice při nedostupnosti sofistikovanějších řešení pacienta ihned operovat.

Dědeček zemřelého pacienta se neúspěšně obracel na Krajské státní zastupitelství v Ostravě – pobočky v Olomouci a Okresní státní zastupitelství ve Vsetíně. Podle Ústavní soudu by měl nyní znalec svůj původní posudek doplnit. Vzhledem k rozporům s odborným vyjádřením pak musí vzniknout ještě revizní posudek. Policejní orgán je povinen opětovně zahájit prověřování a věnovat se otázkám a závěrům, které plynou z odůvodnění nálezu ÚS.

 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1477/20 je dostupný ZDE

 

 

Zdroj: ČTK a ÚS
Foto: Pixabay

Go to TOP