Do zák. o státním zastupitelství přibydou důvody pro odvolání šéfa žalobců

Ministerstvo spravedlnosti doplní do svého návrhu novely zákona o státním zastupitelství důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce. Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek zadal tento úkol legislativcům v polovině prosince 2022. Zpřesnění podmínek pro odvolání šéfa žalobců slíbila vláda v programovém prohlášení, Pavel Blažek ale v říjnu uvedl, že koalice se na problematice způsobu jmenování a odvolávání neshodla a že ještě očekává diskusi ve vládě i v Parlamentu.

„Aktuálně dochází k vypořádávání došlých připomínek, ale již nyní je evidentní, že dojde ke změně návrhu zákona. Vládě tedy bude návrh předložen v podobě, která bude obsahovat konkrétní zákonné důvody pro odvolání nejvyššího státního zástupce, jeho odvolání bude přezkoumatelné soudem,“ uvedlo ministerstvo. „Věřím, že navržené řešení koaliční vláda schválí. Podle mého názoru předložíme přijatelný kompromis pro vládu, opozici i Senát,“ vzkázal Pavel Blažek.

Nejvyššího státního zástupce může nyní vláda odvolat na návrh ministra spravedlnosti bez udání důvodu. Návrh novely, která s tímto stavem počítá i nadále, odeslalo ministerstvo do připomínkového řízení loni 25. října. Součástí novely je omezení časově doposud neomezeného mandátu nejvyššího státního zástupce na sedm let. Návrh také výslovně stanoví, že nejvyšším státním zástupcem může být jmenován pouze státní zástupce s nejméně desetiletou právní praxí ve funkci státního zástupce, soudce či advokáta, který svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi, zkušenostmi s výkonem řídící funkce a morálními vlastnostmi dává záruky řádného výkonu této funkce. Novela dodává, že nikdo nemůže být jmenován nejvyšším státním zástupcem více než jednou a že se nejvyšším státním zástupcem nemůže stát státní zástupce, jemuž bylo pravomocným rozhodnutím uloženo kárné opatření, pokud nebylo zahlazeno.

Jádrem aktuální novely je pak stanovení jasnějších pravidel pro jmenování, odvolávání a funkční období dalších vedoucích státních státních zástupců, tedy šéfů vrchních, krajských a okresních státních zastupitelství. I jim návrh zavádí sedmiletý mandát a oproti stávající úpravě zmiňuje, obdobně jako nově u nevyššího státního zástupce, požadavek odborných znalostí a profesních zkušeností. Zatímco aktuálně lze ministrovi navrhnout do vedoucí funkce jakéhokoliv státního zástupce, novela počítá s povinnými výběrovými řízeními.

Zdroj: ČTK, MSp, redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP