Rozpočtový výbor podpořil vládní daňový balíček i paušální daň pro živnostníky

Schválení vládního daňového balíčku na rok 2021 doporučil ve středu 9. září Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Norma zahrnuje například stravenkový paušál a vyšší zdanění cigaret. Na základě doporučení výboru byly do balíčku navíc vloženy pozměňovací návrhy na snížení spotřební daně z nafty a možnost mimořádných odpisů majetku pro podnikatele a firmy. S oběma těmito návrhy vyjádřilo Ministerstvo financí svůj souhlas. Ve stejný den Rozpočtový výbor podpořil také paušální daň pro živnostníky.

 

Paušální daň by mohli od příštího roku využívat živnostníci s ročními příjmy až do jednoho milionu korun. Na uvedenou částku byl limit zvýšen z původně vládou navrhovaných 800 000 korun. Využití paušální daně bude dobrovolné. Daň by měla být složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění ve výši 2514 korun, minimálního odvodu na sociální pojištění navýšeného o 15 procent  (pro příští rok to odpovídá částce 3126 korun) a daně 100 korun. V roce 2021 by tak mohla daň činit 5740 korun měsíčně. Paušální daň má podnikatelům podle Ministerstva financí přinést kromě finanční úspory také menší administrativní zátěž, odpadnou i důvody k většině kontrol z finančního úřadu. Předkladem se bude příští týden ve druhém čtení zabývat Sněmovna.

Pozměňovací návrh na mimořádné odpisy majetku sloužícího k podnikání (v 1. a 2. třídě) byl schválen většinou hlasů. Odpisy by se vztahovaly na majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. V současné době se majetek v 1. třídě odepisuje tři roky, nově by to mělo být jen jeden rok. Do této kategorie spadají například nástroje, nářadí, počítače či některé zemědělské stroje. V 2. odpisové třídě se majetek odepisuje pět let, v předkladu jsou nově jen dva roky. Tato skupina zahrnuje především osobní automobily, nákladní motorová vozidla, autobusy nebo například obráběcí stroje. Se souhlasem výboru se setkal i návrh na zrušení možnosti daňových odpisů u nehmotného majetku. Vztahovat by se mělo na majetek pořízený po nabytí účinnosti této změny.

Uspěl také návrh na snížení sazby spotřební daně z motorové nafty, a to o jednu korunu na litr (nyní daň činí 10,95 korun na jeden litr). Opatření by mohlo snížit příjmy do státního rozpočtu přibližně o 4,7 miliardy korun.

Stravenkový paušál již dříve navrhlo Ministerstvo financí zavést jako alternativu ke stravenkám a podnikovému stravování. Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., k tomu uvedla, že vláda stravenky neruší a že konečné rozhodnutí je na zaměstnavatelích. Daňové zvýhodnění paušálu by mělo zůstat stejné jako u stravenek. Částku paušálu by měli zaměstnanci dostávat vyúčtovanou zvlášť, protože by neměla podléhat povinným odvodům a daním.

Další bod daňového balíčku se týká tzv. místního koeficientu daně z nemovitých věcí. Ten by nově mohl být stanoven pouze pro jednotlivé části obce. V současné době mohou obce určit koeficient (v hodnotě dvě, tři, čtyři nebo pět) jen na celé své území. Za pomoci koeficientu tak budou moci zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, a tak zároveň zvýšit příjem do obecní pokladny. Výbor také podpořil návrh jednoho z poslanců, aby obce mohly u daně z nemovitých věcí určit koeficient až na jedno desetinné místo v rozmezí od 1,1 do pěti (například 1,5 nebo 4,5). V současné době mohou pracovat pouze s celými čísly.

 

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP