Jsme svědky historicky prvního setkání tchajwanské a české advokacie

Součástí české senátní delegace, která v čele s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem do 5. září 2020 pobývá na Tchaj-wanu, jsou také dva členové advokátního stavu – Mgr. Jiří Kučera a JUDr. David Štros.  

A právě pražského advokáta Mgr. Kučeru (na snímku uprostřed) dne 2. září 2020 v odpoledních hodinách velmi vřele přijala Taipeiská advokátní komora. Došlo tak k historicky první schůzce mezi českým advokátem a zástupci Taipeiské advokátní komory.  „Doufám, že jsem pomohl navázat první kontakty, jež povedou ke spolupráci mezi ČAK a Taipeiskou advokátní komorou, která čítá zhruba 6 500 členů,“ uvedl magistr Kučera, který se do delegace sám přihlásil, aby podpořil předsedu Senátu. A Kancelář Senátu jej do delegace vybrala zřejmě i proto, že pracuje pro tchajwanskou firmu, kde pomohl zorganizovat setkání s českou delegací kvůli navázání nových obchodních styků.

„Pokud jde o setkání v advokátní komoře, její prezident a vedení nám představili detailně historii a činnost komory a poté jsme společně diskutovali o aktuálních otázkách justiční reformy na Tchaj-wanu, o přípravě advokátních koncipientů, jakož i o roli moderní advokacie v právním státě,“ dodal Mgr. Jiří Kučera.

Prezident Taipeiské advokátní komory Po-Hsiang Yu se na závěr vyslovil pro navázání součinnosti mezi oběma obcemi advokátů a zahájení úzké obchodní i profesní spolupráce.


Zdroj: AD
Foto: archiv Mgr. J. Kučery

Go to TOP