ČAK intenzivně jedná o speciálním krytí advokátních úschov ve Sberbank CZ

Dne 8. 3. 2022 se předseda JUDr. Robert Němec, LL.M., a místopředseda JUDr. Petr Toman, LL.M., zúčastnili jednání podvýboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro ochranu spotřebitele, kam byla ČAK – vedle Ministerstva financí, ČNB, Notářské komory ČR a Garančního systému finančního trhu – pozvána k jednání ohledně situace týkající se Sberbank CZ.

 

Zástupci ČAK na jednání podvýboru deklarovali, že v případě účtů advokátních úschov nejde jen o běžný finanční či spořicí účet, ale o speciální platební nástroj transakce, u něhož se předpokládá bezpečnost, a že by se tedy stát měl k němu postavit čelem a převzít garanci za vyplacení celého objemu vkladů na úschovách, protože pro klienty advokátů to představuje velmi závažný problém.

Komora již začátkem minulého týdne vyzvala advokátky a advokáty, aby ji informovali prostřednictvím JUDr. Petra Svobody (svoboda@cak.cz, tel.: 273 193 225) o aktuálních advokátních úschovách vedených u Sberbank CZ.

„Ve Sberbank CZ, která se zaměřovala na svobodná povolání a pro úschovy měla zvláštní podmínky, mělo takových účtů řádově padesát advokátů, s nimiž jsme v kontaktu a snažíme se jim pomoci v nelehké situaci,“ uvedl předseda ČAK Robert Němec.

ČNB, MF ČR ani GSFT, jak uvedli na jednání podvýboru, však v současné situaci nevidí prostor pro odlišný režim uspokojení pohledávek z advokátních úschov, a to s odvoláním na platné právní předpisy a právo EU.

„Zcela jistě se tedy do budoucna neobejdeme bez zákonné změny, například, zda se bude přihlížet ke změnám k rozhodnému dni,“ apeloval místopředseda ČAK Petr Toman a dodal, že „do budoucna je třeba řešit i otázku možného zvýšení limitu pro náhradu vkladů a také to, zda by měly být úschovní účty vedeny i jinde než v komerčních bankách.“

Představenstvo ČAK nadále považuje situaci s advokátními úschovami za závažnou a bude stále pokračovat v jednáních o možnostech speciálního krytí prostředků advokátních úschov, a to na vládní i parlamentní úrovni. Rovněž je prakticky v neustálém kontaktu s kolegy, kteří ve Sberbank CZ měli tyto účty zřízeny.

„Důvěra klientů v úschovy u třetích osob během provádění transakcí by neměla být narušena,“ uzavřel předseda ČAK Robert Němec.

 

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP