MONEYVAL: opatření pro boj s praním peněz ČR zlepšila, dostatečná ale nejsou

V aktuální zprávě vydané ve středu 26. srpna konstatuje Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (MONEYVAL), že se České republice podařilo dosáhnout určitého zlepšení opatření v oblasti boje s praním peněz a financováním terorismu. Zároveň dodává, že je třeba dosáhnout jejich dalšího zkvalitnění.

S ohledem na počet nedostatků v oblasti boje proti praní špinavých peněz a proti terorismu podává České republika od roku 2018 MONEYVALu (monitorovacímu orgánu Rady Evropy) pravidelné zprávy o svých legislativních, regulačních a institucionálních opatřeních k řešení těchto nedostatků.

Ve své aktuální zprávě „Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Czech Republic“ Výbor poukazuje na zlepšení mechanismů ve třech klíčových oblastech: národní spolupráci a koordinaci boje s praním špinavých peněz a financováním terorismu, v posílení odvetných opatření proti rizikovým zemím a odstranění regulačních nedostatků v bankovních vztazích, které zajistí větší transparentnost mezibankovních transakcí. Uvádí také, že ČR dosáhla určitého pokroku v zavádění nových mezinárodních požadavků na virtuální aktiva (např. měny Bitcoin, Ethereum) a jejich poskytovatele.

Zároveň však konstatuje, že Česká republika nevyvinula dostatečné úsilí ke zvýšení ratingu ve dvou sférách: v oblasti finančních postihů souvisejících s terorismem a ve sféře mechanismů pro sledování přeshraničního pohybu hotovosti.

Podle Výboru Česká republika zcela splňuje pět ze 40 doporučení Finanční akční skupiny pro boj proti praní špinavých peněz (FATF), které představují mezinárodní standard AML/CFT. Menší nedostatky má u 24 doporučení, u jedenácti zbývajících pak větší.

V souladu se svými zjištěními MONEYVAL rozhodl, že jej Česká republika bude i nadále informovat o svých po/krocích při zkvalitnění opatření AML/CFT pro boj s praním špinavých peněz a financováním terorismu.

 

Zpráva MONEYVAL v anglickém jazyce ZDE.

 

Zdroj: ČTK a coe.int
Foto: PIXABAY a coe.int

Go to TOP