NS osvobodil ženu, která označila příslušníky SNB za “novodobé gestapo“

Nejvyšší soud projednal v úterý 25. srpna stížnost ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové pro porušení zákona v případu ženy, která v roce 1983

Nejvyšší soud projednal v úterý 25. srpna stížnost ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové pro porušení zákona v případu ženy, která v roce 1983 označila příslušníky Sboru národní bezpečnosti (SNB) za “novodobé gestapo“. Za impulzivní výrok se sice hned omluvila, přesto však skončila před Okresním soudem v Příbrami s obžalobou za útok na státní orgán. Komunistická justice následně ze ženy udělala “případ pro psychiatry“ a uložila jí ambulantní ochranné léčení. Nejvyšší soud (NS) dnes po 37 letech rozsudek příbramského soudu zrušil.

V červenci roku 1983 kolem poledne byla v ženině bytě prováděna příslušníky Sboru národní bezpečnosti domovní prohlídka zaměřená na literaturu Svědků Jehovových. Když příslušníci sáhli do zásuvky s dětskými knihami, ženina dcerka se rozplakala. To její matku rozrušilo a osočila příslušníky, že se chovají jako “novodobé gestapo“. Ačkoliv se za svůj výrok obratem omluvila, skončila před Okresním soudem v Příbrami s obžalobou za útok na státní orgán.

Znalci u ženy nezjistili a v odborném posudku nespecifikovali žádnou duševní chorobu v pravém slova smyslu. Označili však ženu za neurotičku se sklonem k psychosomatickým poruchám, která by bez náležité léčby mohla být nebezpečná. Příbramský soud jí proto uložil ambulantní psychiatrické léčení. To trvalo do roku 1986, kdy bylo Okresním soudem v Příbrami zrušeno.

Podle stížnosti ministryně spravedlnosti Marie Benešové nebyl ženin výrok trestným činem. Prohlídka zaměřená na náboženskou literaturu představovala zásah do svobody vyznání a náboženství, kterou formálně zaručovala jak tehdejší ústava, tak mezinárodní úmluvy.

Návrh Marie Benešové dnes podpořilo i Nejvyšší státní zastupitelství. Státní zástupce uvedl, že stupeň škodlivosti pro společnost byl nepatrný. Podle předsedy senátu NS JUDr. Josefa Mazáka se trestný čin skutečně nestal. Ženin advokát JUDr. Lubomír Müller ke kauze řekl: „Gestapo bylo známo svou krutostí a bezcitností, ti příslušníci se chovali obdobně.“

V úterý 25. srpna 2020, po 37 letech, Nejvyšší soud rozsudek Okresního soudu v Příbrami zrušil.

Kauza “novodobé gestapo“ v bodech

  • Domovní prohlídku nařídil vyšetřovatel Okresní správy SNB v Příbrami a souhlas s jejím provedením udělil tehdejší okresní prokurátor.
  • Prohlídka v bytě účastnice řízení se konala podle protokolu s razítkem „Okresní správa SNB, oddělení vyšetřování VB, 261 23 Příbram“, dne 5. 7. 1983 za účasti čtyř příslušníků SNB.
  • Při prohlídce byly zabaveny: Bible kralická (oficiální vydání z roku 1969), samizdatová literatura svědků Jehovových a také nepotištěný papír, který by k její výrobě mohl být použit. Dále pak psací stroj, osobní poznámky a magnetofonová kazeta s nahrávkou biblické dramatizace „Jehovovo jméno bude zvěstováno po celé zemi“.
  • V obžalobě vypracované 4. 11. 1983 bylo obžalované vytýkáno, že „hrubě urazila státní orgán při výkonu jeho pravomoci“. Prokurátor měl za to, že „jednání obviněné je společensky nebezpečné, přičemž stupeň společenské nebezpečnosti jejího jednání je dán významem chráněného zájmu, který svým jednáním narušila“.
  • Rozsudkem ze dne 18. 11. 1983 bylo odsouzené uloženo „ochranné psychiatrické léčení v ambulantní formě“.
  • O ukončení léčby bylo rozhodnuto senátem Okresního soudu v Příbrami dne 6. 5. 1986, neboť „samotná léčba měla pouze formální charakter, od jejího zahájení nenastala žádná situace, která by vyvolala nějaký silný stres. Co se stalo v souzeném případě, je … skutečně výjimečná událost, která se již nebude opakovat.“

 

Zdroj: ČTK
Doplňující informace ke kauze poskytl advokát JUDr. Lubomír Müller
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP