Vnitrostátní únos nezletilého dítěte – nový fenomén, který advokáti řeší

Advokáti se vzdělávají i o prázdninách. Ve čtvrtek 20. srpna 2020 se v prozatímních vzdělávacích prostorách ČAK v pražské Myslíkově ulici sešlo šest desítek advokátů, aby se zabývali aktuálním rodinným tématem – protiprávním přemístěním nezletilého dítěte, jemuž rodič změní obvyklé bydliště bez souhlasu a projednání s druhým rodičem. Jde o fenomén, s nímž se dnes potýkají nejen advokáti, ale i opatrovnické soudy.

Debata, která navázala na kulatý stůl uspořádaný v roce 2018 na půdě Justiční akademie, vyjasnila mnohé otázky. Zúčastnili se jí emeritní soudkyně JUDr. Hana Nová, ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová, soudci Mgr. Petr Sedlák, Mgr. Martin Beneš, JUDr. Petr Kotrady, Mgr. Jana Lorencová, JUDr. Ema Tomšová a JUDr. Martina Dufková a advokátka a mediátorka JUDr. Anna Márová.

 

Diskutující se shodli na následujících závěrech: Obvyklé bydliště dítěte je součástí rodičovské odpovědnosti, která přísluší oběma rodičům bez ohledu na to, komu bylo dítě svěřeno do péče. Oba rodiče se musí o bydlišti dítěte dohodnout, a pokud dohoda není možná, mají se obrátit na soud. Přemístění dítěte bez vědomí a bez dohody s druhým rodičem je protiprávní a jde o jasné porušení rodičovské odpovědnosti. Z bezpráví nemůže vzniknout právo, proto takový krok následně nelze zhojit ani rozhodnutím soudu. Naopak opatrovnický soud by měl rodiče poučit a v následném řízení protiprávnost zohlednit v rozhodování o péči. Výjimky existují a jsou ospravedlnitelné v naprosto výjimečných, až extrémních situacích. Náprava musí přijít rychle. A protože mediace není všespasitelná, je zde velký prostor pro osvětu a zvýšení informovanosti rodičů, což je úkol zejména pro advokáty. K nápravě stávající nepříznivé situace není třeba měnit zákon, stačí zlepšit informovanost rodičů.

Normální je být normální. Normální je se nesoudit. Normální je se (minimálně ohledně společného dítěte) dohodnout.

Daniela Kovářová

Go to TOP