Novela stavebního zákona má jít do konce března k připomínkovému řízení

Věcnou novelu nového stavebního zákona chce Ministerstvo pro místní rozvoj předložit k připomínkovému řízení do konce března. Na konferenci o územním

Věcnou novelu nového stavebního zákona chce Ministerstvo pro místní rozvoj předložit k připomínkovému řízení do konce března. Na konferenci o územním plánování a vyvlastňování, která se konala dne 14. března 2022 v Senátu, to řekl ministr pro místní rozvoj PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Uvedl dále, že předloha má zejména zrušit vznik Nejvyššího stavebního úřadu a změnu struktury stavebního řízení. Má se také zaměřit na ochranu veřejného zájmu a zjednodušení stavebního řízení.

 

„Není naší ambicí v tomto krátkém čase dotáhnout část územního plánování popřípadě existence regulačních plánů,“ uvedl ministr Bartoš. Rovněž úpravy institutu plánovacích smluv mezi developery a obcemi by byly možné podle něj až ve druhé polovině volebního období.

Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Ing. Věra Kovářová, MIM, poukazovala na to, že menší obce by nemusely mít dostatek peněz na pořizování územního plánu. Doufá, že takovým obcím by mohl přispět stát.

Nový stavební zákon má vstoupit v účinnost v polovině roku 2023, některé změny však platí už od ledna t. r. Zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním mají být jednotlivé stavební úřady organizované podobně, jako je tomu nyní třeba u finanční správy. Podle odpůrců se tím státní správa vzdálí občanům. Nový zákon má například zajistit dodržování lhůt povolovacího řízení a posiluje postavení obcí v územním rozvoji.

Skupina poslanců a později i vláda už předložily novely, které odkládají o rok účinnost některých částí nového zákona. Jde hlavně o vznik plánovaných krajských stavebních úřadů. Zákonodárci zatím předlohy neprojednali.

Věcný záměr návrhu zákona o vyvlastnění schválila předchozí vláda loni v létě s cílem tyto procesy zrychlit. Ministr Bartoš zdůraznil, že s institutem vyvlastnění je nutné nakládat velmi opatrně.

„Chceme, aby zákon byl skutečně vyvážený,“ zdůraznil Ivan Bartoš. Proces by se měl podle něj zrychlit a zjednodušit, mělo by se zabránit nedůvodným obstrukcím, ale zároveň se musí chránit práva vlastníků, dbát na spravedlivou náhradu a stanovit pravidla pro přezkum. „Pojďme nastavit pravidla taková, aby nešlo zneužívat tohoto institutu vůči občanům, ale zároveň aby tu nebyl nástroj pro někoho, kdo svým konáním zabraňuje bezúčelně nebo za účelem zisku nějaké stavbě, která je z povahy veřejně prospěšná,“ také uvedl ministr Bartoš.

Věcný záměr vyvlastňovacího zákona bývalé vlády kritizovala místopředsedkyně Senátu RNDr. Jitka Seitlová. „Je obrovský prostor na jakousi až libovůli v tom, co bude stanovené veřejně prospěšnou stavbou,“ řekla Seitlová. Podle ní by mělo být vyvlastnění vymezeno jasně, určitě a citlivě a mělo by být svázáno s takovými pravidly, aby nebylo možné je zneužít.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP