Expert na pracovní právo advokát JUDr. Ladislav Jouza slaví osmdesátiny

Držitel stříbrné a bronzové medaile prof. JUDr. Antonína rytíře Randy za teoretický a praktický přínos pracovnímu právu, nositel titulu Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva, spoluautor řady pracovně-právních předpisů, rozhodce pracovních sporů Ministerstva práce a sociálních věcí, autor mnoha publikací z oblasti pracovního práva… Již z tohoto výčtu je patrné, s jakou oblastí práva spojil advokát JUDr. Ladislav Jouza, který v úterý 11. srpna 2020 slaví významné životní jubileum, svůj profesní život.

Pracovnímu právu se JUDr. Ladislav Jouza (*11. srpna 1940) začal věnovat po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nejprve působil v odborové legislativě, odkud přešel na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde pracoval několik let v odboru pracovně-právní legislativy a kolektivního vyjednávání. Jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády se podílel na všech zásadních novelách pracovně-právních předpisů, zejména zákoníku práce, především pak předpisů o zaměstnanosti a o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele zpracovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V současné době působí doktor Jouza jako lektor na Ústavu práva a právní vědy, o. p. s., a European Business School SE, dále jako rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, a jako advokát je členem České advokátní komory. Vedle toho je i členem redakční rady několika periodik, a to jak tištěných, tak on-line, v nichž pravidelně publikuje.

 

Již více než 20 let se doktor Jouza věnuje publikační a pedagogické činnosti, je autorem a spoluautorem řady odborných publikací z oblasti pracovního práva a personální práce. K nejznámějším patří Zákoník práce s komentářem (1994), Zákoník práce a nařízení vlády s komentářem 1. a II. díl (1998), Pracovně právní slovník zaměstnavatele (2002, resp. 2004), Předpisy pracovního práva, které vydává zaměstnavatel (2004), Zákon na ochranu zaměstnanců pro platební neschopnosti zaměstnavatele (2006) či Minimum pracovněprávní legislativy pro ředitele škol (2011). Z nejnovějších titulů jsou to například Pracovní právo v kostce (2017) nebo Základy pracovního práva (2018).

Kromě odborných textů je autorem i nezměrného množství článků a přednášek pro více či méně poučenou laickou veřejnost, které dokázal  velmi srozumitelně a prakticky na příkladech přiblížit a vysvětlit všechny záludnosti pracovního práva.

Zvláštním počinem JUDr. Jouzy je humoristická, resp. satirická kniha Soudničky, vydaná v roce 2017 pod záštitou České advokátní komory a Ústavu práva a právní vědy, o. p. s. Publikace vznikla na základě letitých zkušeností jednoho z nejznámějších a nejuznávanějších českých právníků v oblasti pracovního práva a nabízí čtenářům pestrou paletu více či méně humorných povídek, které odrážejí autorův hluboký zájem o dění (nejen) na pracovišti. Hrdinové povídek se často snaží obcházením zákona docílit pro sebe nějakou drobnou výhodu, jejich jednání však často končí výsledkem právě opačným.

 

Za výjimečný přínos teorii i praxi v oblasti pracovního práva byla JUDr. Ladislavu Jouzovi na návrh Jednoty českých právníků udělena bronzová a stříbrná medaile prof. JUDr. Antonína rytíře Randy. V roce 2016 pak doktor Jouza obdržel prestižní ocenění Právník roku 2016 v oblasti pracovního práva.

 

Advokátní deník se připojuje k ostatním gratulantům a blahopřeje Ladislavu Jouzovi k jeho významnému životnímu jubileu.

 

Redakce AD
Foto archiv AD a JUDr. Ladislava Jouzy

Go to TOP