Vychází dubnové číslo Bulletinu advokacie

Čtvrté číslo letošního Bulletinu advokacie je již ve výrobě a chystá se na cestu do Vašich poštovních schránek. I tentokrát je plné zajímavostí, informací a odborných článků, o které byste neměli přijít.

V úvodu nového čísla se dozvíte o významné změně, kterou ČAK připravila v online prostoru. Její mediální rodina se totiž rozrostla o Advokátní (online) deník. Původní Bulletin advokacie online sice nepřinese žádné nové zprávy, ale zůstane v dobrém smyslu „zakonzervován“ se svým odborným obsahem, který dokumentuje autorské příspěvky z minulých let. Tištěný Bulletin advokacie zůstává beze změny.

Úvodník pro jeho dubnové číslo napsal JUDr. František Smejkal, místopředseda představenstva ČAK. Mimo jiné se zamýšlí nad postavením žen v justici. I v advokacii se zvyšuje počet žen, a to za posledních osm let z 37,6 % na současných 39,6 %. O stále větším zapojení něžného pohlaví svědčí i počet koncipientek, kterých je více než 47 %.

Březen byl pro většinu lidí také obdobím odevzdání daňového přiznání, které se stává jakýmsi lakmusovým papírkem toho, jak se nám pracovně dařilo. Statistiky ukazují, že někteří advokáti pozastavují činnost a odcházejí do pracovního poměru, kde mají jistý plat. Poslancům, zaměstnancům státních institucí, soudcům a státním zástupcům se každoročně platy zvyšují, v advokacii tomu tak není. I proto si o advokátních tarifech více přečtete v dubnovém čísle. Významná je v tomto kontextu i otázka nástupnictví a předávání znalostí v advokacii. Právnické fakulty sice opouští podobné množství úspěšných absolventů magisterského studia v oboru právo, jenže počet advokátních koncipientů se nezvyšuje. Naopak se v posledních šesti letech snižuje.

Z právní teorie a praxe doporučujeme článek doc. JUDr. Pavla Vantucha, CSc. Jeho příspěvek Může policejní orgán odepřít obhajobě nahlédnutí do spisu? popisuje, jak v průběhu vyšetřování dochází k tomu, že obhajobě není umožněno nahlédnout do části spisu, zpravidla do té, která zdůvodňuje zahájení trestního řízení.

Často se nyní diskutuje o hromadných žalobách. Mgr. Kateřina Šveřepová, advokátka, přispívá do odborné disputace článkem Fenomén hromadné žaloby jako projev proměny vnímání role práva v moderní společnosti. Článek získal 2. místo v kategorii Talent roku soutěže Právník roku 2018. Autorka se snaží identifikovat příčiny aktuální společenské poptávky po zavedení hromadných žalob. Poukazuje na možná rizika tohoto institutu a současně nastiňuje, jakým alternativním způsobem by se směřování legislativců mohlo ubírat.

Z pera doc. JUDr. Vladimíra Balaše CSc. si přečtete: Jsou dvojstranné dohody o ochraně investic uzavřené mezi členskými státy stále platné, nebo došlo po přijetí rozhodnutí Soudního dvora EU k nějaké radikální změně? EK pod tlakem některých členských států přehodnotila svůj pohled na dohody na ochranu investic a snaží se dostat systém pod svou kontrolu. Zaměřila se na tzv. intra-EU BITs, o nichž tvrdí, že nejsou v souladu s právem EU.

Co se týče advokacie, dubnový Bulletin advokacie seznamuje s kárnými rozhodnutími ČAK v letech 2016-2018. Tématem užitečným i pro advokáty je příspěvek Specializované pojistné produkty pro advokáty. Jde o pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti, pojištění kybernetických rizik nebo pojištění odpovědnosti DPO. Z odborné literatury představujeme Občanský zákoník s podtitulem Praktický komentář, který vyšel v nakladatelství Aleš Čeněk. Z judikatury vás může zaujmout judikát Nejvyššího soudu: K vypořádání SJM k domu stojícímu na pozemku jednoho z manželů.

Přejeme Vám inspirativní velikonoční čtení!

­­­

Go to TOP