Letní dvojčíslo Bulletinu advokacie vychází právě teď!

I když celosvětová pandemie koronaviru zhatila chystané oslavy 30 let svobodné advokacie, toto významné jubileum alespoň obsáhle připomíná letní dvojčíslo Bulletinu advokacie. Uplynulých třicet let bilancuje ve svém článku předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek, jeho předchůdce ve funkci JUDr., PhDr. Stanislav Balík vzpomíná zase na rok 1990 očima historika i pamětníka zároveň.

V čele České advokátní komory se za 30 let vystřídalo sedm předsedů, a kromě JUDr. Karla Čermáka a JUDr. Milana Skalníka, kteří již odešli do „právnického nebe“, se zbývajících pět sešlo na půdě Komory, aby připili svobodné a nezávislé české advokacii k jejím třicátým narozeninám. BA přináší jejich přání, ale i vzpomínky na doby, kdy stáli v čele Komory.

Všichni advokáti a advokátky, které zajímá dění v jejich stavovské organizaci, jistě v Aktualitách nepřehlédnou pozvánku na historicky první INTERPELAČNÍ DEN ČAK, který se uskuteční 16. září 2020 od 9 do 12 hodin v přednáškové aule ČAK na adrese Myslíkova 8, Praha 2. Zájemci se stále mohou přihlásit ZDE.

Aktuality dále upozorňují i na novou rubriku na webu ČAK, která na Desce (ne)cti symbolicky pranýřuje vinkláře a právní šmejdy.

Z odborných příspěvků v BA č. 7-8/2020 v první řadě upozorňujeme na článek Matěje Říčánka Co přináší velká novela zákoníku práce?, který rozebírá nejzásadnější novinky, jež novela obsahuje; ať již ty, co začnou platit až od 1. 1. 2021 (zavedení sdíleného pracovního místa, zavedení týdne placeného volna pro vedoucí táborů, vychovatele a instruktory, nová pravidla počítání dovolené), tak na ty, které jsou již od 1. 7. letošního roku účinné (kromě změn daných transpozicí novely směrnice o vysílání pracovníků to jsou především  změny v doručování písemností a v počítání lhůt).

Velmi zajímavý je i článek Radima Kříže Novela z. o. k.: Několik poznámek k akciím s vysílacím právem, který se věnuje novince, kterou od 1. 1. 2021 přinese novela zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb., a tou bude možnost vydávat akcie s tzv. vysílacím právem.

Zatím jen chystané právní úpravě se věnuje Alena Bányaiová ve svém článku Návrh nového stavebního zákona – experiment pro vzduchoprázdno, která v něm navazuje na článek Františka Korbela věnovaný návrhu nového stavebního zákona v BA č. 3/2020, který jsme na AD publikovali ZDE. Autorka si vybrala ke svému rozboru tři oblasti: plánovací smlouvy, některé otázky správního povolovacího řízení a otázku soudního přezkumu vydaných správních rozhodnutí. Ke stejnému tématu publikoval AD např. článek Petra Petržílka Nový stavební zákon aneb zvednutá rukavička, který najdete ZDE.

Letní dvojčíslo BA přináší i článek Martina Hobzy Alternativní fondy aneb ke správě majetku srovnatelné s obhospodařováním, který se věnuje, jak název napovídá, právě institutu správy majetku srovnatelné s obhospodařováním dle § 15 zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Milovníky nových technologií pak jistě potěší článek Václava Cidliny a Jana Prokůpka Legalita zavedení technologie rozpoznávání obličeje.

Naopak nejen milovníky historie by mohl přivést k zamyšlení obsáhlý příspěvek Luboše Tichého Doporučuje se obnovení právnických sjezdů? Ten si klade za cíl podnítit čtenáře k zamyšlení nad jedním z důležitých fenoménů právní kultury ve střední Evropě s tradicí od druhé poloviny 19. století, která ovšem na území našeho státu byla přerušena.

A to není stále všechno, připraveno je pro vás více než 100 stran zajímavého prázdninového čtení, takže „to své“ si snad vybere každý.

Hezký zbytek léta!


Redakce BA + AD

 

 

Go to TOP