Exekutorská komora chce rozšířit okruh elektronických informací pro občany

Zástupci Exekutorské komory ČR jednali o možnostech spolupráce s Vladimírem Dzurillou, vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci. Hlavními tématy byly rozvoj elektronizace justice a Centrální evidence exekucí, aby byla zajištěna lepší informovanost obyvatel. Obě strany se rovněž shodly na myšlence vzniku meziresortní expertní komise.

Digitalizace justice představuje velkou výzvu a měla by být prioritou pro zajištění fungování soudní moci. Soudní exekutoři přitom mají v oblasti digitalizace výrazný náskok před soudy, neboť významná část exekučního řízení probíhá v elektronické podobě. V součinnosti s Komorou proto mají státu co nabídnout.

Exekutorská komora seznámila vládního zmocněnce pro IT se současnou podobou Centrální evidence exekucí i s plány, které s ní do budoucna Komora má. Již v minulosti se jí podařilo napojit Centrální evidenci exekucí na systém CzechPOINT, díky čemuž si každý může pořídit výpis z evidence na kterékoli pobočce České pošty s touto službou. Spoluprací s vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci, Vládou ČR, a příslušnými ministerstvy může Exekutorská komora ČR dále rozšiřovat dostupnost Centrální evidence exekucí pro širokou veřejnost.

„Potenciál spatřuji především v možnosti propojení Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR s Portálem občana, čímž by se možnost pořizovat si výpisy z evidence rozšířila na další platformu dostupnou všem občanům,“ sdělil Vladimír Dzurilla.

Zkušeností Exekutorské komory ČR lze využít například i při informování veřejnosti o stavu exekucí v Česku. Příkladem může být projekt statistického webu, který lze dále rozvíjet a rozšiřovat tak okruh informací sdělovaných elektronickou formou veřejnosti.

„Jak jsem v květnu avizoval, pokračujeme ve snaze rozšiřovat okruh dostupných informací. Naše schůzka nám jen potvrdila velký potenciál propojení Centrální evidence exekucí s dalšími informačními portály. Společným zájmem je co nejjednodušší a nejefektivnější zprostředkování dat veřejnosti,“ dodává prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil.

Zástupci EK ČR se s Vladimírem Dzurillou shodli i na myšlence vzniku expertní meziresortní komise, která by měla za úkol procesování výše uvedeného rozvoje centrální evidence exekucí.

Zdroj: Exekutorská komora ČR
Foto: EK ČR; Pixabay

Go to TOP