Ministryně Dostálová představí další verzi novely stavebního zákona

Před Legislativní radou vlády bude příští týden ministryně pro místní rozvoj Ing. Klára Dostálová opětovně hájit návrh stavebního zákona. Původní návrh vrátila rada na konci června k dopracování „zejména některých institutů a procesních i jiných úprav, které zároveň nebylo možno dořešit či konkrétně naformulovat přímo při projednávání“. Zákon by měl podle plánu vlády platit od jara 2021.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyšlo připomínkám Legislativní rady vlády maximálně vstříc, nebyli jsme v žádném zásadním rozporu. Po jednání rady, až bude definitivní stanovisko, bude o podobě stavebního zákona obsáhle veřejnost informovat,“ komentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj změny, které autoři do zákona zanesli.

Problém současné stavební legislativy tkví podle ministryně Dostálové v roztříštěnosti předpisů a stavebních úřadů. V současné době existuje téměř 20 typů stavebních řízení a deset typů různých povolovacích procesů. V souladu s předkladem by po schválení zákona mělo stačit jedno správní řízení, celé řízení o povolení stavby by měl vést jeden stavební úřad. Celý proces má být digitalizovaný.

Neintegrovaní do systému takzvaného jednoho razítka mají zůstat jen památkáři, a to u kulturních a národních památek a památkových rezervací. „Tam je definitivní slovo památkářů na místě. Stejně tak jako životní prostředí, kde zůstane samostatné postavení Agentuře ochrany přírody a krajiny, a to ve zvláště chráněných územích. U případných staveb v národních parcích a podobně významných územích přece musí mít orgán životního prostředí poslední slovo,“ uvedla již dříve Klára Dostálová.

Podle plánu vlády by měla novela zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platit od jara 2021. Jeho účinnost by měla postupně nabíhat do poloviny roku 2023. Kabinet si od normy slibuje výrazné urychlení a zjednodušení povolování staveb.

Jak však konstatovali zástupci podnikatelských komor a svazů, po zapracování připomínek se zákon odklonil od původní podoby a situaci ve stavebnictví naopak výrazně zhorší. Řadu kritiků měl i původní návrh normy. Mezi nejčastější výtky patřilo to, že nahrával developerům a nechránil veřejné zájmy.

Legislativní rada vlády se nad materiálem sejde 6. a 7. srpna. Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s tím, že na konci srpna projedná návrh zákona vláda. Na přelomu září a října pak bude o normě jednat Sněmovna.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP