Novela zákona o střetu zájmů omezí přístup k majetkovým přiznáním politiků

Omezení přístupu k veškerým majetkovým oznámením politiků v registru Ministerstva spravedlnosti jen na základě individuálních žádostí požadují v novele zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, poslanci z celkem šesti klubů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předloha chce také zredukovat nakládání s údaji uvedenými v majetkových oznámeních. Stejný režim nyní platí například pro vedoucí úředníky a ředitele bezpečnostních sborů.

Předkladatelé se odvolávají na verdikt Ústavního soudu ze začátku letošního roku, kdy soud zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru pro porušení práva veřejných funkcionářů na soukromí. Lhůta na nápravu, kterou dal zákonodárcům Ústavní soud, vyprší na konci tohoto roku.

Žádost o nahlížení do majetkového přiznání by sice lidé mohli odesílat poštou, podle novely však pouze s úředně ověřeným podpisem. K žádosti elektronickou poštou by musel být připojen elektronický podpis, žádost by mohla – jako doposud – odejít i z datové schránky. Předkladatelé novely zdůvodňují změny v identifikaci žadatele snahou předejít neoprávněnému nakládání s údaji z majetkových oznámení a „šikanózním“ žádostem.

Veškeré údaje vedené v registru by navíc mohly být podle předkladu normy „použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře“. V současné době se toto omezení vztahuje pouze na některé činitele. Za jeho porušení hrozí pokuta až 50 000 korun. Nové znění ustanovení by mělo umožnit použít majetková přiznání pro zjišťování širšího rozsahu porušení povinností.

Předlohu novely zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci. Již nyní ale oznámili poslanci za Pirátskou stranu, že změnu normy nepodpoří, mimo jiné proto, že by se zákon přestal vztahovat na neplacené radní menších a nejmenších obcí a na neplacené místostarosty nejmenších obcí.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

 

Go to TOP