Rada EU jmenovala žalobce vznikající evropské prokuratury

Rada Evropské unie dne 27. července 2020 jmenovala evropské žalobce Úřadu evropského veřejného žalobce. Evropská prokuratura by se měla od listopadu stát klíčovým orgánem v boji proti podvodnému čerpání financí z evropského rozpočtu. Žalobci budou dohlížet na vyšetřování a stíhání a spolu s evropskou nejvyšší žalobkyní budou tvořit kolegium EPPO. Každý členský stát navrhl do funkce evropského žalobce svého kandidáta – Česko vyslalo Mgr. Petra Klementa, který nyní působí na Nejvyšším státním zastupitelství v Brně.

Mgr. Petr Klement působí u státního zastupitelství od roku 2000, ve funkci státního zástupce je od roku 2004. Pracoval nejprve u Městského státního zastupitelství v Brně, kde se zabýval hospodářskou trestnou činností, od roku 2006 je státním zástupcem Nejvyššího státního zastupitelství, kde pracoval na mezinárodním odboru, v kabinetu nejvyššího státního zástupce a doposud pracuje na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality se specializací na ochranu finančních zájmů Evropské unie a na kybernetickou kriminalitu.

Účastnil se několika zahraničních misí. V roce 2007 působil v jednotce Eurojust ve funkci vyslaného národního experta. V letech 2010 – 2012 se podílel na misi EU Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX, kde vykonával exekutivní mandát v regionu Kosovské Mitrovici. V letech 2013 – 2014 působil také ve funkci státního zástupce vyslaného k projektu EU – IPA 2010 na potírání organizovaného zločinu a korupce v Albánii.

V lednu 2017 byl Mgr. Petr Klement zvolen Evropským parlamentem, Radou a Komisí do Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), kde doposud vykonává pětiletý mandát. V jeho rámci řeší priority vyšetřování, systémové fungování úřadu OLAF, ochranu jeho nezávislosti, ale i důležité případy, které si Dozorčí výbor vyžádá.

Jmenování do funkce evropského veřejného žalobce vnímá Petr Klement jako velký úspěch ve své kariéře, ale také jako příležitost podílet se na historické změně: „Je to průlom v trestním právu. Část agendy státního zastupitelství bude převedena na nadnárodní instituci. Pro mě osobně je to velká čest, ale samozřejmě také velká výzva. S touto změnou přichází také celá řada nikdy neřešených otázek. Bude velmi zajímavé být u toho,“ říká nově jmenovaný evropský veřejný žalobce.

Evropští žalobci z jednotlivých zemí jsou jmenováni na funkční období šesti let bez možnosti obnovy. Na konci tohoto období ale může Rada rozhodnout o prodloužení funkčního období o nejvýše tři roky. Nová instituce zřízená především kvůli vyšetřování a stíhání podvodů při čerpání evropských dotací začne fungovat od listopadu letošního roku pod vedením rumunské žalobkyně Laury Kövesiové. V současnosti se EPPO účastní 22 členských států: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko. Očekává se, že prokuratura zahájí svou činnost koncem letošního roku. Sídlit bude v Lucemburku.

Zdroj: Nejvyšší státní zastupitelství;ČTK
Foto: Pixabay; EPPO

Go to TOP