Senát tento týden projedná rozšíření okruhu příjemců krizového ošetřovného

Senát zřejmě umožní, aby na tzv. krizové ošetřovné, vyplácené po zavření škol kvůli pandemii onemocnění covid-19, měli nárok nejen rodiče, ale i další příbuzní, kteří by se o děti starali. Doporučil to jeho Výbor pro sociální politiku. V úterý 27. dubna 2021 se má novelou zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zabývat ještě Ústavně právní výbor. Senátoři o předloze rozhodnou ve středu 28. dubna 2021.

 

Rozšíření okruhu lidí s nárokem na ošetřovné by posílilo soudržnost širších rodin a umožnilo by setrvat v zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru, uvedli předkladatelé novely. Změna by také mohla posílit příjmy rodin, jež by se tak mohly rozhodnout, kteří z jejich členů budou – s ohledem na výši platu – čerpat ošetřovné a kteří budou pracovat.

V souladu s novelou by nárok na ošetřovné měli jen lidé z širší rodiny, kteří jsou zaměstnanci s nemocenským pojištěním. Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti v přímé nebo vedlejší linii by dokládali správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli pandemii onemocnění covid-19. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může nyní pobírat 70 procent redukovaného výdělku.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP